Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 Звънче - търсене свободни работни места и продължават при поискване

8
Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 Звънче

Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 Звънче

bazar.bg

Медицинска сестра за Детска ясла 14 Звънче Медицински работници › Медицински сестри и санитари 990 лв Медицинска сестра за Детска ясла 14ЗвънчеДетска ясла 14Звънче“ търси да назначи две медицински сестри по заместване на пълен работен ден (8 часа дневно - от ... гр. Варна днес Наблюдавай Медицинска сестра за Детска ясла 14ЗвънчеДетска ясла 14Звънче“ търси да назначи две медицински сестри по заместване на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения: -Прием на деца филтър -Дневно наблюдение и грижи за децата до 3 годишна възраст -Водене на документацията Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра/акушерка; 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж; 4. Здравна книжка. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават на ул. „Рила“2 не по-късно от 15.01.2021г. Телефон за контакт: 052/820 765; 0887 655 527 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Детска ясла 14Звънче“ се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

05.01|11:22

2
Медицинска сестра – за Детска градина№ 11Незабравка

Медицинска сестра – за Детска градина№ 11Незабравка

bazar.bg

Медицинска сестра за Детска градина 11 Незабравка Медицински работници › Медицински сестри и санитари 990 лв Медицинска сестра за Детска градина Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ 11 ,, Незабравка’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 ча... гр. Варна днес Наблюдавай Медицинска сестра за Детска градина Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ 11 ,, Незабравка’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения: -Прием на деца филтър; -Наблюдава здравословното състояние на децата; -Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ 43 не по-късно от 12.02.2021 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

03.02|17:09

3
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА

bazar.bg

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА Медицински работници › Медицински сестри и санитари 1 150 лв ЧДГ "Бръмбазък" търси да наеме медицинска сестра за своята яслена група с работно време от 8 до 14 ч.В нашата градина децата се гледат с много внимание и любов, стараем се наистина да ги посрещаме и и... гр. София днес Наблюдавай ЧДГ "Бръмбазък" търси да наеме медицинска сестра за своята яслена група с работно време от 8 до 14 ч. В нашата градина децата се гледат с много внимание и любов, стараем се наистина да ги посрещаме и изпращаме усмихнати, отделяме част от себе си за всяко едно от тях. Tова са малки същества, които сега навлизат в света и 6 часа на ден вие ще сте важна част от тяхната вселена. Ако обичате дечица и сте готови да се грижите за около 20 малчугана на около 2/3годишна възраст, заедно с екип от учители и помощник възпитатели, ще се радваме да се запознаем и да станете част от нашия екип! Ако нямате опит в дейността, не се притеснявайте, ние ще ви обучим, за нас е важно да имате подходящо образование за дейността и желание за работа в екип ! Изпратете ни CV и ние ще се свържем с вас за да уговорим ден за интервю. Предлагаме ви: - Млад и енергичен екип - Постоянен дългосрочен ангажимент - Добро стартиращо възнаграждение с възможност за повишение след показване на постигнати резултати До скоро!

10.03|14:03

27
Помощник-възпитател в частна детска ясла

Помощник-възпитател в частна детска ясла

www.olx.bg

Помощник-възпитател в частна детска ясла гр. София, Овча купел вчера Постоянна Търсим помощник-възпитател за яслена група. Възраст: 25-50 год. Желателно е да имате предишен опит с работа с малки деца (между 1 и 3 год.) Задължения: - хигиенизиране на помещения - помощ при гр...

27.03|00:12

4
Медицински сестризаДетска ясла № 11 Игликагр. Варна

Медицински сестризаДетска ясла № 11 Игликагр. Варна

bazar.bg

Медицински сестри за Детска ясла 11 Иглика гр. Варна Медицински работници › Медицински сестри и санитари 990 лв Медицински сестри за Детска ясла Детска ясла 11 ,,Иглика’’ гр. Варна търси да назначи 3 /тримедицински сестри на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник д... гр. Варна днес Наблюдавай Медицински сестри за Детска ясла Детска ясла 11 ,,Иглика’’ гр. Варна търси да назначи 3 /тримедицински сестри на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения: -Прием на деца филтър; -Дневно наблюдение и грижи за децата до 3 годишна възраст; -Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра или акушерка; 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж; Ако това предложение представлява интерес за Вас представете своята автобиография не по късно от 05.02.2021 г. в Детска ясла 11 ,,Иглика’’ на адрес гр.Варна ж.к.Трошево до бл.20 Телефон за контакт:052/820-763 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Детска ясла 11 ,,Иглика’’- гр.Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

26.01|16:32

9
Медицинска сестра

Медицинска сестра

bazar.bg

Медицинска сестра Медицински работници › Медицински сестри и санитари 1 150 лв Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Длъжност : Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Длъжност : Медицинска сестра Код по НКПД : 2221 6001 І. МЯСТО В СТРУКТУРАТА Структурно звено : Група в Детската ясла ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Основна функция на длъжността: Полага грижи при отглеждането и възпитанието на деца до 3 годишна възраст. Основни трудови задължения : 1. Приема новопостъпилите деца и запознава родителите с Правилника за вътрешния ред и режима на децата. 2. Провежда ежедневен филтър на децата термометрия, оглед на кожа и лигавици, проверка за главови въшки/. 3. Провежда организирани занимания на децата в групата по писмени и устни указания на педагога на яслата. 4. Наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ. При всяко остро заболяване или злополука незабавно уведомява директора на детската ясла, родителите и личния лекар на детето. 5. Взема под личен патронаж новопостъпилите деца и съобразява режима, заниманията и грижите през периода на адаптация, като прилага индивидуален подход към всяко дете. 6. Предава децата на родителите, като ги уведомява за здравословното им състояние и поведение. 7. Приема и разпределя храната, като спазва количеството на отделните порции и следи за апетита на децата. Подпомага тези деца, които не могат да се хранят сами. 8. Осигурява редовно течности и проследява уринирането и дефекирането на децата. Поставя и вдига от сън децата, като преоблича изпотените. 9. Активно участва в провеждането на комплексната Програма за промоция на детското здраве в яслена възраст. 10. Извършва антропометрични измервания на децата. 11. Взема материали за микробиологичен и паразитологичен анализ и следи за получаване на резултатите. 12. Следи за провеждането на имунизациите съгласно имунизационния календар. 13. Ежедневно при хубаво време извежда децата на разходка, като не допуска консумирането на диворастящи гъби и неизвестни плодове от различни растения. 14. Стои неотклонно в групата, а при необходимост от отлъчване осигурява присъствието на друг възрастен при децата и иска разрешение от директора на яслата. Не напуска работното си място преди да предаде децата на медицинската сестра, която я заменя. 15. Контролира работата на детегледачката и следи за спазване на хигиенния режим в помещенията. 16. Контролира спазването на изискванията към факторите на средата. 17. Един път седмично измива и дезинфекцира играчките на децата. 18. Спазва Правилника за вътрешния ред, санитарно хигиенните изисквания и всички вътрешни нормативни актове, издадени от работодателя. 19. Води изискващата се документация : · Рапорт на групата · Ведомост за присъствието на децата · Журнал за заразни заболявания · Журнал за контактни на заразни заболявания · Здравна карта на детето · Тетрадка за педагогически указания · Работи с компютър с програмен продукт „ Сладко бебе“. Основни отговорности : Отговаря за цялостната дейност в групата, в която работи. Отговаря за живота, здравето и възпитанието на децата. Отговаря за храненето на децата. Носи отговорност за точното и в срок изпълнение на поставените задачи от директора на яслата и педагога. Медицинската сестра, на която стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжна незабавно да уведоми директора на Детска ясла 55, Дирекция „Социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи. Същото задължение има лицето, на което това е станало известно във връзка с упражняваната професия или дейност, дори и ако е обвързано с професионална тайна. ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ Организационна подчиненост на длъжността : Длъжността е пряко подчинена на директор ясла. Взаимодействие с други звена и длъжности : При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с всички длъжности в детската ясла. ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА Специфични условия на труд : Работи с деца в ранна детска възраст. Работно облекло и лични предпазни средства : Ползва работно облекло. Режим на труд и почивка : Работи по график, изготвен от директора на яслата, I- ва смяна от 7.00 часа до 14.00 часа, с почивка от 9.45 часа до 10.00 часа, II- ра смяна от 12.00 часа до 19.00 часа, с почивка от 13.45 часа до 14.00 часа, целодневно дежурство от 7.00 часа до 19.00 часа, с почивка от 14.00 часа до 15.00 часа. V. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА Формиране на основната работна заплата : Съгласно вътрешните правила за работната заплата и уговореното в индивидуалния трудов договор. Допълнителни възнаграждения : Съгласно вътрешните правила и договореното в индивидуалния и колективния трудов договор. VІ. ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Специални изисквания и правоспособност : Диплома за завършено медицинско образование с правоспособност - медицинска сестра или акушерка. VII. ПРАВА 1.Произтичат от Кодекса на труда, Наредба 26 и Закона за закрила на детето. 2. Има право да дава предложения за внедряване на новости. 3.Има право да повишава професионалната си квалификация и образование. VІIІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Образование : Степен „специалист”, висше образование - образователно квалификационна степен „бакалавър” Професионален опит : Не се изисква. Специални знания и умения : Нормативни актове за санитарно хигиенните изисквания. Имунизационен календар на Р. България. Нормативни актове, свързани с държавните стандарти по извършване на медицинска дейност. Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в детско заведение. Личностни изисквания : Комуникативност Тактичност Умения за работа в екип, с деца и родители Да разбира детската психика и поведение Отговорност Лоялност Дисциплинираност

14.01|10:45

2
Медицинска сестра ДГ № 28 Пролет

Медицинска сестра ДГ № 28 Пролет

bazar.bg

Медицинска сестра ДГ 28 Пролет Медицински работници › Медицински сестри и санитари 950 лв Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ 28 ,, Пролет’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения:-При... гр. Варна днес Наблюдавай Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ 28 ,, Пролет’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения: -Прием на деца филтър; -Наблюдава здравословното състояние на децата; -Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ 43 не по-късно от 21.12.2020 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

15.12|16:48

5
Търси медицинска сестра

Търси медицинска сестра

www.alo.bg

Търси медицинска сестра Месторабота гр. Бургас, обл. Бургас Длъжност : Медицински сестри и акушерки Бюро по труда Бургас Агенция за подбор на персонал Трудов договор Здраве, спорт, Медицина, Фармация Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бургас ] Място на работата: Насeлено място към общ. Бургас, обл. Бургас Наименование на длъжността: 2221-6001 - Медицинска сестра Основни отговорности: Осъще..

11.12|00:08

5
Медицинска сестра, почасово

Медицинска сестра, почасово

bazar.bg

Медицинска сестра, почасово Медицински работници › Медицински сестри и санитари 650 лв За нуждите на частна детска градина кв.”Манастирски ливади - запад” търсим да назначим медицинскa сестрa (работата е подходяща и за пенсионер и студенти по медицина) на 4 часа работно време от 8.00 до... гр. София днес Наблюдавай За нуждите на частна детска градина кв.”Манастирски ливади - запад” търсим да назначим медицинскa сестрa (работата е подходяща и за пенсионер и студенти по медицина) на 4 часа работно време от 8.00 до 12.30ч. или на 6 часа работно време от 8:00 до 14:00ч. Изисквания към длъжността: Професионален опит: задължителен; Умение и желание за работа с деца на възраст от 2 до 7 години; Да познава действащите нормативни документи на МЗ, РИОКОЗ, касаещи правилното развитие и здравето на децата; Добра комуникативност и умения за работа в екип; Отговорност към работата. Отговорности: - провежда сутрешен филтър на децата; - отглеждане на децата, спазване на дневния режим, личната хигиена на децата, храненето, обличането; - водене на мед.документация; - контролира санитарно-хигиенното състояние на групата, следи и спазва всички правила на личната хигиена и хигиената по обслужване на децата. Ние предлагаме: - работа с малки групи; - добри условия на труд; - позитивна и приятна работна среда. С предимство са кандидатите с опит. Работата е подходяща и за пенсионери. При проявен интерес моля, изпратете CV и актуална снимка

24.09|15:37

13
Медицинска сестра с опит

Медицинска сестра с опит

www.olx.bg

Медицинска сестра с опит гр. Варна, Гранд Мол Варна днес

12.01|18:13

7
Търси се Медицинска сестра

Търси се Медицинска сестра

www.olx.bg

Търси се Медицинска сестра гр. София, 7-ми 11-ти километър днес

14.02|23:53

5
Медицинска сестра в яслена група

Медицинска сестра в яслена група

bazar.bg

Медицинска сестра в яслена група Медицински работници › Медицински сестри и санитари 1 070 лв Грижа и възпитание на деца от 1 до 3 гдишна възраст гр. София днес Наблюдавай Грижа и възпитание на деца от 1 до 3 гдишна възраст

10.11|14:34

12
медицинска сестра за гледане на възрастен

медицинска сестра за гледане на възрастен

bazar.bg

медицинска сестра за гледане на възрастен Работа › Болногледачи и социални работници Медицинска сестра (пенсионер), с дългогодишен опит в чужбина и референции от работодателите, владееща немски и италиански език, предлага грижите си за гледане на възрастен, както по часово, така и 24 ... гр. София, Център днес Наблюдавай Медицинска сестра (пенсионер), с дългогодишен опит в чужбина и референции от работодателите, владееща немски и италиански език, предлага грижите си за гледане на възрастен, както по часово, така и 24 часа. Свободна от септември месец 2020 г.

28.07|11:14

0
Медицинска сестра – заОУ Васил Априлов

Медицинска сестра – заОУ Васил Априлов

bazar.bg

Медицинска сестра за ОУ Васил Априлов Медицински работници › Медицински сестри и санитари 990 лв Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за ОУ ,,Васил Априлов’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения:- Наблюдава ... гр. Варна днес Наблюдавай Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за ОУ ,,Васил Априлов’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения: - Наблюдава здравословното състояние на учениците, като лично информира директора на училището за възникнали проблеми (според възложените от лекаря в здравния кабинет задачи); - Контролира или извършва качествено сутрешно медицинско наблюдение; - Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ 43 не по-късно от 26.01.2021 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

18.01|15:50

0
търси медицинска сестра и санитарка

търси медицинска сестра и санитарка

www.alo.bg

търси медицинска сестра и санитарка Месторабота Център, гр. София, обл. София Длъжност : медицинска сестра и санитарка поликлиника Фирма Трудов договор Медицина, Фармация, Друг София, поликлиника търси медицинска сестра, висше образование, РВ - 8 часа, РЗ - 900 лв., санитарка, може пенсионерка, РВ - 4 часа, РЗ - 450 лв.

06.04|17:50

1
Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа с. Ягодово

Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа с. Ягодово

www.alo.bg

Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа с. Ягодово обява за работа в Ягодово, Ягодово Длъжност : Работа като Медицинска Сестра Дом за Стари Хора Феде Ин Мария Фирма Трудов договор Медицина, Фармация Подходяща за пенсионери Дом за Стари Хора търси да назначи Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа /може и пенсионерка/. Дневна смяна само. Отговорносите включват

21.02|03:23

2
Медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия

Медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия

bazar.bg

Медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия Медицински работници › Медицински сестри и санитари УМБАЛ ” Св. Екатерина” ЕАД обявява свободна позиция за длъжността медицинскасестра в Отделение по съдова хирургия. Отделението се намира на територията на НКБ.Изискванията към кандидата са:- умение за... гр. София днес Наблюдавай УМБАЛ ” Св. Екатерина” ЕАД обявява свободна позиция за длъжността медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия. Отделението се намира на територията на НКБ. Изискванията към кандидата са: - умение за работа в екип, комуникативност, организираност, координиране на дейности - дискретност, инициативност, лоялност Ние предлагаме: - работа в динамична работна среда - възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения и усърдие; - пълно осигуряване върху трудовите възнаграждения - ваучери за храна ежемесечно по 60.00 лева

30.10|14:34

0
Медицинска сестра за Първо ОУ Свети Княз Борис I

Медицинска сестра за Първо ОУ Свети Княз Борис I

bazar.bg

Медицинска сестра за Първо ОУ Свети Княз Борис I Медицински работници › Медицински сестри и санитари 950 лв Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за Първо ОУ,,Свети Княз Борис I’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения... гр. Варна днес Наблюдавай Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за Първо ОУ,,Свети Княз Борис I’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения: - Наблюдава здравословното състояние на учениците, като лично информира директора на училището за възникнали проблеми (според възложените от лекаря в здравния кабинет задачи); - Контролира или извършва качествено сутрешно медицинско наблюдение; - Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ 43 не по-късно от 21.12.2020 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

15.12|16:48

0
Помощник-възпитател в ясла

Помощник-възпитател в ясла

bazar.bg

Помощник-възпитател в ясла Работа › Учители и преподаватели Частна ясла в кв.Кръстова вада обявява свободна позиция за помощник-възпитател.Търсеният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:- да е търпелив и всеотдаен в грижите си- да е отговорен и о... гр. София днес Наблюдавай Частна ясла в кв.Кръстова вада обявява свободна позиция за помощник-възпитател. Търсеният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания: - да е търпелив и всеотдаен в грижите си - да е отговорен и организиран - да е деен и самоинициативен - да притежава морал и интелект, служещи за пример Основни задължения на възпитателя: - грижа за здравословното и емоционално състояние на децата - грижа за хигиената на децата и на тяхната среда - провеждане на занимания по програма Предлагаме: - дългосрочна работа в малък, сплотен колектив - вдъхновяваща творческа атмосфера - възможности за професионално и личностно развитие - възможност за прилагане на нови идеи и предпочитани методики Какво ни отличава: - природосъобразна среда в постоянен процес на развитие - уютна домашна атмосфера - малка смесена група деца - смени х4ч. и 6ч. С предимство са кандидати, владеещи свободно английски език. Очакваме ви!

09.03|14:50

1
Директор за частна Ясла

Директор за частна Ясла

bazar.bg

Директор за частна Ясла Работа › Детегледачки 1 400 лв Здравейте , Търсим човек с опит и професионална квалификация и стаж като педагог за частна детска Ясла и градина . гр. София днес Наблюдавай Здравейте , Търсим човек с опит и професионална квалификация и стаж като педагог за частна детска Ясла и градина .

24.05|16:35

15
Търся мед. сестра

Търся мед. сестра

www.olx.bg

Търся мед. сестра гр. Варна, Владислав Варненчик днес Постоянна

28.03|20:30

1
Търсим стоматологична мед сестра

Търсим стоматологична мед сестра

www.olx.bg

Търсим стоматологична мед сестра гр. София, Обеля 2 днес

02.12|11:51

9
Учител/ка в детска градина

Учител/ка в детска градина

bazar.bg

Учител/ка в детска градина Работа › Учители и преподаватели Учител/ка в детска градинаОписание и изисквания: Немскоезична частна детска градина в Младост 1 търси да назначи учител/ка на пълен работен ден .От кандидатите очакваме следните способности:· Отговорност (при дежурства с децата, при планиране и провеждане на заниманията) · Съпричастност и умение за решаване на конфликти· Способност да се справя с натоварване;· Умения за комуникация (напр.при разговори с родителите или упълномощени лица, съвещания и др.)· Психическа стабилност (напр.за запазване на професионална дистанция)· Изострено внимание при набюдения (напр. при наблюдения или документиране) Кандидатите могат да очакват от нас:· Работна среда, в центъра на която е поставено детето, с балансирано съотношение живот- работа;· Интересна и разнообразна работа;· Заплата, отговаряща на резултатите от работата;· Безсрочни трудови отношения;· Прекрасен и мотивиран екип;· Работно облекло;Моля, имайте предвид, че изпратените от Вас лични данни и документи, съдържащи Ваши лични данни, ще бъдат обработвани от нас само с оглед осъществяване на процедурата по подбор. В случай, че бъдете избран за обявената позиция, ние се нагажираме да изтрием Вашите данни в срок от 30 дни след приключване на процедурата.В случай, че сте ни предоставили оригинала или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи Вашата физическа или психическа годност за обявената позиция, необходимата квалификационна степен и стаж за заемане на длъжността и ако бъдете одобрен за назначаване, можете да поискате в 30- дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получите обратно представените документи.Ние ще Ви върнем документите по начина, по който са подадени при нас. Ако не ни уведомите за желанието си документите Ви да бъдат върнати обратно след изтичане на 30- дневния срок, ние ще ги унищожим.

11.01|18:35

13
Учител в частна детска градина

Учител в частна детска градина

bazar.bg

Учител в частна детска градина Работа › Учители и преподаватели 1 420 лв Изискванията към кандидатите са: - завършена образователна степен по предучилищна педагогика, - минимум 1 години опит по специалноста, - умения за боравене с Програмата за предучилищно образование на ... гр. София днес Наблюдавай Изискванията към кандидатите са: - завършена образователна степен по предучилищна педагогика, - минимум 1 години опит по специалноста, - умения за боравене с Програмата за предучилищно образование на МОМН, - умения и желание за работа с деца, - проява на артистичност, творчество и самоинициатива, - отговорен и сериозен човек; - креативност и инициативност, - умения за работа с екип. Ние предлагаме: - работа с малки групи; - позитивна и приятна работна среда; - допълнителна бонусна система.

11.01|14:50

22
Търси учител, детска градина

Търси учител, детска градина

www.alo.bg

Търси учител, детска градина Месторабота гр. Бургас, обл. Бургас Длъжност : Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Бюро по труда Бургас Агенция за подбор на персонал Трудов договор Образование Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бургас ] Място на работата: Насeлено място към общ. Бургас, обл. Бургас Наименование на длъжността: 2342-5002 - Учител, детска градина Основни отговорности: ..

05.11|18:44

84
Работник кухня в детска градина

Работник кухня в детска градина

bazar.bg

Работник кухня в детска градина Работа › Хигиенисти и миячи 680 лв 1. Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия).2. След доставяне на поръчаните продукти ги пренася и подрежда на определенит... гр. София вчера Наблюдавай 1. Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия). 2. След доставяне на поръчаните продукти ги пренася и подрежда на определените места в склада и кухненските помещения. 3. Измива кухненските съдове, машините и съоръженията. 4. Почиства и поддържа кухненските и подготвителните помещения, хладилните и складовите помещения .

14.01|04:48

46
Помощник възпитател в детска градина

Помощник възпитател в детска градина

bazar.bg

Помощник възпитател в детска градина Работа › Учители и преподаватели Частна детска градина "Доверие" търси да назначи помощник възпитател.Описание: Грижа за децата, поддържане на хигиена и участие във възпитателния процес.Изисквания: Завършено средно образование, търпе... гр. София днес Наблюдавай Частна детска градина "Доверие" търси да назначи помощник възпитател. Описание: Грижа за децата, поддържане на хигиена и участие във възпитателния процес. Изисквания: Завършено средно образование, търпение и обич към децата.

29.09|14:51

10
Помощник-възпитателв детска градина

Помощник-възпитателв детска градина

bazar.bg

Помощник-възпитателв детска градина Работа › Учители и преподаватели 1 200 лв Частна детска градина , намираща се в кв.обеля търси да назначи енергична и позитивна личност, обичаща децата и отговорна към поетите ангажименти. гр. София днес Наблюдавай Частна детска градина , намираща се в кв.обеля търси да назначи енергична и позитивна личност, обичаща децата и отговорна към поетите ангажименти.

23.08|18:24

2
Помощтник учител за детска градина

Помощтник учител за детска градина

www.olx.bg

Помощтник учител за детска градина 900 лв. гр. София, Люлин 9 днес Постоянна

19.04|09:33

5
САНИТАР/КА ЗА ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

САНИТАР/КА ЗА ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

bazar.bg

САНИТАР/КА ЗА ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ Медицински работници › Медицински сестри и санитари УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ САНИТАР ЗА ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ.Работа на трудов договор - по графикСедем часов работен ден.Профил на кандидата:- завършено средно образование;- отговорно... гр. София вчера Наблюдавай УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ САНИТАР ЗА ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ. Работа на трудов договор - по графикСедем часов работен ден.Профил на кандидата: - завършено средно образование; - отговорност и умение за работа в екип; - за предимство ще се счита професионален опит ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА ЗАЕТОСТКОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕОТЛИЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ За контакт: 0888633386 Ст.м.с. А. Недевска Кандидатите, които се интересуват от позицията, могат да дойдат и на място. ВСИЧКИ КАНДИДАТУРИ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ПРИ ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, СПОРЕД ЗЗЛД.

12.01|06:58

0
НАЛИЧНА ДЕТСКА РОКЛЯгр. Бургасвчера74 лв

НАЛИЧНА ДЕТСКА РОКЛЯгр. Бургасвчера74 лв

bazar.bg

НАЛИЧНА ДЕТСКА РОКЛЯ гр. Бургас вчера 74 лв РАЗМЕР:6-14 год С ПОРЪЧКА-25 дни

03.05|06:19

12
Търся готвач (жена) за детска кухня

Търся готвач (жена) за детска кухня

www.olx.bg

Търся готвач (жена) за детска кухня от 1000 лв. до 1200 лв. гр. София, Хаджи Димитър днес Постоянна

03.03|14:56

0
Консултант и специалист медицинска козметика и красота

Консултант и специалист медицинска козметика и красота

bazar.bg

Консултант и специалист медицинска козметика и красота Работа › Търговски представители и дистрибуция 1 000 лв Компания за медицинска козметика има нов проект за бърза реализация с нарастващ месечен доход. Търсите динамика и комуникация с различни клиенти?Искате да се развивате и да учите нови неща? Ако отгово... гр. Пловдив днес Наблюдавай Компания за медицинска козметика има нов проект за бърза реализация с нарастващ месечен доход. Търсите динамика и комуникация с различни клиенти? Искате да се развивате и да учите нови неща? Ако отговорът е „Да“ сте попаднали на подходящата позиция: Консултант и специалист медицинска козметика и красота За позицията ще Ви е необходимо: - Търговски усет и желание за бързо развитие - Мотивация и желание за работа с хора - Не е нужен опит - Лица на 16+ Компанията предлага: - Въвеждащо обучение съобразно професионалните Ви нужди; - Конкурентно възнаграждение; - Работа в сплотен и мотивиран екип; - Възможност за професионално развитие; - Гъвкаво работно време; - Възможност за поздравословен живот; - Възможност за работа от вкъщи или от нашия физически шоурум; В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало, моля изпратете директно своята автобиография! Очакваме Ви!

05.03|22:10

0
Детска тенис ракетагр. София, 7-ми 11-ти километърднес10 лв

Детска тенис ракетагр. София, 7-ми 11-ти километърднес10 лв

bazar.bg

Детска тенис ракета гр. София, 7-ми 11-ти километър днес 10 лв Детска тенис ракета. Много лека.

17.03|05:42

0
Xbox 360 хакнатгр. София, Медицинска академиявчера165 лв

Xbox 360 хакнатгр. София, Медицинска академиявчера165 лв

bazar.bg

Xbox 360 хакнат гр. София, Медицинска академия вчера 165 лв Hello neighbor за ps4 гр. Велинград, Пазарджик вчера 45 лв Gta V PC гр. Велико Търново, Колю Фичето вчера 18 лв Конзолата е в много добро състояние, ползвана е много малко. Към нея има един работещ безжичен джойстик и един за лек ремонт/почистване, кабел за захранване и HDMI кабел. Хакната е, може да си качвате игри, в момента на нея има 48 игри (виждат се на снимките).

18.02|00:30

0
Детска електронна игра с 268 вградени 8-bit игригр. Бургасднес44, 99 лв

Детска електронна игра с 268 вградени 8-bit игригр. Бургасднес44, 99 лв

bazar.bg

Детска електронна игра с 268 вградени 8-bit игри гр. Бургас днес 44,99 лв Продавам колела внос от Германия юношески велосипед X-FACT 24 цола със 21 скорости модел 2014г гр. Пловдив, Каменица 2 днес 449 лв Продавам колела внос от Германия НОВА вилка ZOOM CH-381 STEEL 24 цола на резба гр. Пловдив, Каменица 2 днес 39 лв Топка за хандбал гр. Хасково, Бадема днес 20 лв Светещи звезди гр. София, Център днес 5 лв Уникална игра направена по модел на 90-те години с възможност да играете 268 най-различни игри! Уникална LCD игра! Играйте различни класически игри дори и когато сте навън или когато пътувате. Всяка играчка е чисто нова! Перфектен подарък за всеки празник с който със сигурност, ще зарадвате някого! Изпращаме с отстъпка от доставката на Еконт (Econt). За още обяви свързани с различни хит играчки от известни филми, игри и пр., сувенири, прибори, антики, дрехи, раници, ключодържатели и още куп други влезте в профилът ни. В случай, че нещо ви интересува можете да ни пишете или да ни потърсите на посочения телефон в обявата. :) Колекции - играчки, занимателни, игра,игри, конзоли, пс, забавление, момчета, деца, подарък, музикални, интерактивни, други.

23.12|01:49

0
Ретро детска играчка котарака Томгр. Айтос, Бургасвчера8 лв

Ретро детска играчка котарака Томгр. Айтос, Бургасвчера8 лв

bazar.bg

Ретро детска играчка котарака Том гр. Айтос, Бургас вчера 8 лв Ретро детска играчка - котарака Том от любимия детски филм "Том и Джери". Играчката е от 1980 година.Изпращам по Еконт с отстъпка. Възможно е и лично предаване. Моля, разгледайте и останалите ми обяви! За някои неща е възможно договаряне, при повече покупки правя добри отстъпки!.

19.12|02:19

1
Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие

Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие

www.olx.bg

Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие от 600 лв. до 1200 лв. гр. Пловдив, Каменица 1 днес от 600 лв.до 1200 лв.: Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие 600 1200 лв. на месец ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ Партнираме си с ORIFLAME и търсим да назначим екип от Консултанти по Медицинска к...

28.02|22:12

1
Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие/

Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие/

www.olx.bg

Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие/ от 600 лв. до 1200 лв. гр. Пловдив, Каменица 1 днес Постоянна от 600 лв.до 1200 лв.: Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие/ Време и усилия за Нови Възможности. Нови Начини за Работа и ОНЛАЙН РАБОТА . ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ Партнираме си с ORIFLAME...

27.03|17:37

0
Детска игра Starlink за Nintendo Switch Нинтендогр. Софиявчера80 лв

Детска игра Starlink за Nintendo Switch Нинтендогр. Софиявчера80 лв

bazar.bg

Детска игра Starlink за Nintendo Switch Нинтендо гр. София вчера 80 лв Sony PSP - 10 Игри - Пълен комплект гр. София вчера 180 лв ! Disney Infinity Фигури и Кристали за PS4/PS3/XBOX 360/XBOX One гр. Пловдив, Мараша вчера 7 лв ! SKYLANDERS ! Imaginators/Trap team/Swap force/Giants/Spyros/Superchargers гр. Пловдив, Мараша вчера 4 лв Курбели SRAM Rival 10 OCT GXP Швейцария гр. Шумен, Център вчера 75 лв Разменям Продавам Starlink Battle of Atlas. Starter Pack. Голяма кутия идеална за под елхата. Съдържа: Игра, Стойка за корабчето и джойконите, Корабче, 2 оръжия, 2 пилота, Постер Отворената е мойта, тази която разменям е неразпечатана (дублиран подарък) . Играта се оказа интересна и забавна и за мен :D Може да се играе без играчките. София

01.01|05:31

0
[ps5]! Супер ДЕТСКА игра! НОВИ KeyWe/Playstation 5/ 1-2 играчагр. Пловдив, Марашаднес55 лв

[ps5]! Супер ДЕТСКА игра! НОВИ KeyWe/Playstation 5/ 1-2 играчагр. Пловдив, Марашаднес55 лв

bazar.bg

[ps5] ! Супер ДЕТСКА игра ! НОВИ KeyWe/Playstation 51-2 играча гр. Пловдив, Мараша днес 55 лв Метална кутия Call of Duty Ghosts Steelbook гр. София днес 5 лв GAMES MANIA предлага ТОП игри за Плейстейшън 5/Playstation 5. Всички игри с актуални цени може да видите в категория PS5 на www,gamesmania.bg Забавна детска игра. Подходяща както за най-малки деца, така и за семейно забавление. 1-2 играчи. KeyWe за Плейстейшън 5 (PS5). Чисто нови. ЦЕНА - 55лв. Само ОРИГИНАЛНИ продукти! Достъпни и справедливи цени! Промоции с НАЙ-НИСКA цена на актуални ТОП игри на www.gamesmania.bg . Касова бележка/фактура! Опция за връщане на продукт! Експресна доставка! За гр. Пловдив - лично предаване след предварителна уговорка. За страната изпращаме с Еконт с 10% отстъпка от цената на куриерската услуга. С опция за преглед и тест.

27.12|16:10

0
Поредната сестра от Синдиката на българските медицински специалисти, която уволняват. Веселина Ганчева пред ФАКТИ

Поредната сестра от Синдиката на българските медицински специалисти, която уволняват. Веселина Ганчева пред ФАКТИ

bazar.bg

Поредната сестра от Синдиката на българските медицински специалисти, която уволняват. Веселина Ганчева пред ФАКТИ преди 50 минути Свързани новини Преговорите за кабинет продължават с тема "Здравеопазване" (ВИДЕО) 24 Ноември, 2021 11:09 Главната сестра на белодробната болница "Света София" в столицата, е уволнена по време на болничен 22 Ноември, 2021 16:37 Веселина Ганчева, СБМС пред ФАКТИ: Трябваше да се отварят Covid отделения навсякъде, ние умирахме от изтощение 19 Февруари, 2021 15:10 С писмо, изпратено по куриер, на 8 ноември 2021 година е била освободена главната медицинска сестра на Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести “Света София” Веселина Ганчева. По куриер, защото в момента на освобождаването си Ганчева била в болничен. Освободена е след многократни сигнали от нейна страна към институциите за неправомерности, извършвани в болницата, ръководена от Любчо Пенев. Мотивът е изтекъл договор. Освободена е и в момент, в който медицинските работници изнемогват под напъните на поредната вълна от COVID-19, а броят на специалистите видимо не достига. Освен медицински специалист, Веселина Ганчева е още член на Синдиката на българските медицински специалисти (СБМС). След Мая Илиева, Бойка Анастасова, Надежда Маргенова, Елена Якшева, Веселина Ганчева е петият медицински специалист, който бива освободен от работа само за периода от създаването на синдиката - 2019 година, досега. “Аз съм поредният човек от управлението на Синдиката на българските медицински специалисти, когото уволняват. Това е съвсем тенденциозно. На никого не му е приятно някой непрекъснато да му посочва грешките, при положение, че 30 години е изпълнителен директор и е свикнал да държи в страх и подчинение всички работещи в лечебното заведение. В МБАЛЛББ “Света София” редът е “аз казах” и “каквото реши г-н Пенев”. Нямаш думата - каквото и да предложиш, дори и да опиташ да разговаряш, не биваш чут. Затова се принудих да започна да пиша към институциите”, разказа медицинският специалист пред ФАКТИ. Сестра Ганчева посочи още къде е коренът на проблемите с директора на болницата: “Първата ми битка беше през 2019 година. Тогава в реанимацията на болницата бяха останали трима души, които караха денонощни дежурства и не излизаха от болницата. Едната от колегите беше на 74 години, накрая вече спеше права. Предложих или да се вдигнат заплатите, за да намерим още хора, които да запълнят липсите, или да закрием хирургията, защото хирургията и реанимацията са свързани - няма ли реанимация, хирургията не може да работи. Настана голям вой, принудих се да започна да пиша до институциите. Тогава г-н Пенев ми даде една заповед, в която трябваше да изпълнявам ролята и на старша сестра, и на главна сестра, и на редова сестра. Поисках да ми направят длъжностна характеристика, трима лекари се събраха и я направиха. Последва ново писмо от мен, че не мога да изпълня тази длъжностна характеристика с четири човека, при положение, че по стандарт в реанимацията трябва да има непрекъснато 24-часово наблюдение от специализиран екип. Няма как екип от четири човека, единият от които е жена на 74 години, да отговаря за пациентите. Това вреди и на пациентите, и на работещите. Отказах да работя по този начин. Не ме послушаха, аз продължих да пиша до институциите, включително до министъра на здравеопазването - тогава Кирил Ананиев. Когато казах, че ще обявя и пред медиите, вече се събра Бордът на директорите. Говориха - никой друг не присъства на техните разговори, не разбрахме какво са говорили, но получих обаждане от директора, каза: “Ганчева, заповедта е отменена”. След 10 минути ми се обади г-н Ананиев, също каза, че заповедта е отменена. Става дума за заповедта, с която на мен ми беше наредено да извършвам три работни длъжности. Проблемът обаче изобщо не беше решен - в реанимацията продължаваха да работят три сестри. Казах им го. Това не е нормално. Бях писала и до парламентарната Комисия по здравеопазване. Оттам изискаха министърът да даде обяснение какво се случва с нашата реанимация. Стигнахме до Народното събрание”. След тези събития Веселина Ганчева преминава към COVID отделението на болницата, където работи една година. “Там непрекъснато се борихме срещу това, че нямаме например защитни средства. В края на миналата година поради липса на персонал затвориха две отделения - туберкулозната клиника и COVID отделението. По никакъв начин ръководството не се опита да задържи хората, които малко по малко започнаха да си тръгват”, каза още тя. Уволнението на медицинския специалист идва на фона на четвъртата вълна от COVID-19. “Естествено, че това не е адекватно. В рамките на две години над 50% от персонала напусна”, посочи тя. Веселина Ганчева постъпва в Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести “Света София” преди малко повече от три години. Започва работа като главна сестра, като първоначално е назначена до обявяване на конкурс. Конкурсът се провежда след няколко месеца и сестрата го печели. Длъжността ѝ е мандатна - със срок от три години. “Откакто съм там, скачам за всичко. Това уволнение не е нещо неочаквано, просто не очаквах да го направят по този начин. Предполагах, че когато обявят нов конкурс - тъй като длъжността е мандатна със срок от три години, просто ще кажат, че не съм се справила или нещо друго. Обикновено, когато мандатът изтече, главната сестра е оставена да работи до провеждането на конкурс, тя се явява и ако спечели - остава, ако не спечели - остава като редова сестра”, посочи Ганчева. “Ще съдя г-н Пенев за неправомерно уволнение, и то не за друго, а за да покажа на колегите, че не е толкова страшно да се опълчиш на един ръководител. Крайно време е тази огромна мандатност - 30 години, на самозабравилите се директори на болници, просто да се отмени. Синдикатът на българските медицински специалисти ще подаде и съдебен иск към Комисия за защита от дискриминация. Във Варна две наши колежки бяха неправомерно лишени от допълнителни средства, подадохме иск към Комисията и спечелихме тези дела. Мая Илиева също продължава да води своето дело”, категорична беше сестра Ганчева. Според нея никой не може да постигне сам промяната в отношението към медицинските специалисти. “Нужна е политическа воля от всички партии и звена. Никой не може сам да промени системата. Вчера имаше преговори за съставяне на правителство и дискусия относно здравеопазването. Да, БСП държат болниците да не са търговски дружества, но никой не предлага реален проект как да се случи. Докато се вземе решение в полза на сестрите, те просто ще изчезнат” “Хората или не си дават сметка защо смъртността е толкова висока, или просто си затварят очите. Според официалната статистика и изчисления на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, една сестра, за да има качествено обгрижване на пациентите, трябва да отговаря най-много за пет човека. Една сестра се грижи за от 30 до 50 човека едновременно. Има и по-тежки случаи - една сестра работи в няколко отделения. Да не говорим, че през нощта работи сама - без санитар. Да не говорим, че събота и неделя колеги от провинцията ни разказват как нямат лекар - викат лекаря по телефона при спешен случай. Това е картината и тя трябва да се промени”, завърши Веселина Ганчева от Синдиката на българските медицински специалисти.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.8 от 12 гласа.

25.11|18:10

4
Детска кухня търси работник кухня дневна смяна

Детска кухня търси работник кухня дневна смяна

www.olx.bg

Детска кухня търси работник кухня дневна смяна от 800 лв. до 1000 лв. гр. София, Хаджи Димитър днес Постоянна

12.07|08:26

История на вашите искания

Добавена е дата