Координатор „Човешки ресурси“ с немски език - търсене свободни работни места и продължават при поискване

  • >> Следващото

1
Координатор „Човешки ресурси“ с немски език

Координатор „Човешки ресурси“ с немски език

bazar.bg

Координатор „Човешки ресурси“ с немски език Работа › Мениджъри и експерти А1 България е много повече от телекомуникационна компания и продължаваме да се развиваме, като осигуряваме дигитални услуги и бизнес решения на своите клиенти.HR екипа в А1 България притежава завиден ... гр. София днес Наблюдавай А1 България е много повече от телекомуникационна компания и продължаваме да се развиваме, като осигуряваме дигитални услуги и бизнес решения на своите клиенти. HR екипа в А1 България притежава завиден опит в динамична, разнообразна и дигитална среда. Посрещаме смело предизвикателствата, обичаме да провокираме и задаваме тенденции, работим с експерти от нашата международна група и гарантираме прилагането на най-добрите практики в областта на човешките ресурси. Готов ли си да направиш следващите стъпки в своето развитие с нас? Ще са ти нужни единствено твоите уникални умения и желание да надскочиш себе си. Позицията отблизо: организираш и координираш процеса по управление на представянето; извършваш настройки на формулярите, импортиране и актуализиране на целите и отразяване на организационните промени; анализираш съществуващите процеси, даваш предложения за промени в текущите и оценяваш необходимостта от промяна и прилагането на нови методи, с цел постигане на по-добри резултати; генерираш стандартизирани рипорти съгласно утвърден план-график; създаваш специфични рипорти, съгласно бизнес нуждите на различни потребители. Какво би те отличило: опит на административна позиция и интерес в сферата на HR; oтлични умения за работа с Excel; предишен работен опит със HR SAP е предимство; умение бързо да анализираш и разбираш нова информация; прецизност и отговорност при работа, изискваща внимание към детайла; открита комуникация и ангажираност към изпълнението на поетите задачи; свободно владеене на немски език, писмено и говоримо. Нашето предложение към теб: възможност да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се индустрии; да работиш за лидера на пазара на телекомуникационни решения; възможности за обучения съобразно личните и професионални нужди; пакет от социални придобивки и възможност за home office; възможности за допълнителни бонуси при отлично изпълнение на поставените цели. Привлякохме ли вниманието ти? Кандидатствай сега!

01.04|20:07

2
Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществе

Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществе

bazar.bg

Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществе Работа › Мениджъри и експерти 1 210 лв Агенция за социално подпомагане ОБЯВЯВА КОНКУРС: І. За длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с ... гр. София днес Наблюдавай Агенция за социално подпомагане ОБЯВЯВА КОНКУРС: І. За длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“. ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“: 1. Минимални: · степен на образование – бакалавър · професионален опит - 3 години и/или ІV младши ранг 2. Допълнителни: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати Работа в екип; Комуникативна компетентност; Фокус към клиента /вътрешен и външен/; Професионална компетентност; Дигитална компетентност. ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл). Към заявлението да се приложат следните документи: 1. Декларация от лицето, че: a) е навършило пълнолетие и е: · български гражданин; гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз; гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; · гражданин на Конфедерация Швейцария; б) не е поставено под запрещение; в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността главен експерт. 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. 3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.); V. Документите по т.ІV се подават в 10-дневен срок от датата на публикуване на конкурса, както следва: 1. лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр.София, ул.”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП; 2. по електронен път на e-mail: ok@asp.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Краен срок за подаване на документи до 17:30 ч. на 16.11.2020 г. (включително). VI. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на агенцията www.asp.government.bg. VІІ. Кратко описание на длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“, съгласно длъжностната характеристика: Основна цел на длъжността Отговаря за организация на работата и изпълнение на задачите, възложени от началник на отдел УЧР, следи за актуалността и състоянието на документацията по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите в Агенция за социално подпомагане. Области на дейност Дава становища и проекти за решаване на проблеми, засягащи дейността на Агенция за социално подпомагане в областта на управлението на човешките ресурси. Размер на основната заплата от 620 лв до 1950 лв.

06.11|16:47

1
Координатор обработване на запитвания с немски език

Координатор обработване на запитвания с немски език

bazar.bg

Координатор обработване на запитвания с немски език Работа › Администрация и офис сътрудници 2 150 лв Клиентът ни е водеща международна компания в сферата на аутсорсинг индустрията.С цел разширяване на дейността им и увеличеният обем работа търсим:Координатор обработване на запитвания с Немски език (4... гр. София днес Наблюдавай Клиентът ни е водеща международна компания в сферата на аутсорсинг индустрията. С цел разширяване на дейността им и увеличеният обем работа търсим: Координатор обработване на запитвания с Немски език (4/6/8 часа) Мисията на HRS Bulgaria е да свързва българския човешки капитал с най-добрите работодатели. Позволи ни да намерим по-добра работа за теб и да ти помогнем да се развиваш. Кандидатствай сега! Твоите основни отговорности на тази позиция ще бъдат: Подпомагане на клиенти във връзка с техни запитвания и консултирането им по имейл и телефон относно желаните от тях продукти и услуги; Разрешаване на въпроси свързани с поръчки и плащания; Предлагане на допълнителни подукти и услуги на клиенти според техните изисквания. В замяна ще получиш: Атрактивно заплащане с отлична бонус система; Модерен и светъл офис в близост до удобен градски транспорт и метро; Безплатни обучения и тиймбилдинг събития; Допълнително здравно и дентално осигуряване; 24 дни платен годишен отпуск; Възможност за професионално развитие в стабилна и печеливша международна компания; От теб ще очакваме: Да владееш Немски на много добро ниво писмено и говоримо; Възможност за работа на гъвкаво работно време 4 6 или 8 часа; Да можеш да преминеш обучение на пълен работен ден 8 часа; Опит на подобна позиция се счита за предимство, но не е задължителен; Да посрещаш препятствията с усмивка. Ако позицията представлява интерес за теб, не се колебай да ни изпратиш своята автобиография! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатствайте сега! Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

09.03|14:50

4
СЛУЖИТЕЛ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

bazar.bg

СЛУЖИТЕЛ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Работа › Мениджъри и експерти 1 700 лв Съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите.Подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения.Уведомяване в териториалните поделения на НАП за сключените, измен... гр. София днес Наблюдавай Съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите.Подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения.Уведомяване в териториалните поделения на НАП за сключените, изменени и прекратени трудови договори.Оформя документално налагането на дисциплинарни наказания.Оформя документите при прекратяване на трудовия договор, изчисляване и вписване на трудовия стаж.Съхранява служебните бележки за проведения начален инструктаж на персонала.Подготвя всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране.Води дневник на издадените трудови книжки.Участва в колективното трудово договаряне.Изготвя графици за ползване на платените годишни отпуски от работниците и служителите.Води всички видове отпуски, изготвя заповеди за отпуск и ги докладва на Управителя на дружеството за разрешаване.Завежда входящата и изходяща документация.Поддържа документален архив на Дружеството.Поддържа актуална информация на необходимите данни за всички служители в дружеството.Изготвя писмени и дава устни справки, по искане на ръководството на дружеството, относно персонала и всички, свързани с трудовите правоотношения, въпроси.Спазва инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхранението на личните данни на работниците и служителите.Спазва всички изисквания, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор, свързани с дейността му.

29.03|18:13

0
Мениджър Човешки ресурси

Мениджър Човешки ресурси

bazar.bg

Мениджър Човешки ресурси Работа › Мениджъри и експерти 1 750 лв Нашият клиент е Темира ООД - българска семейна фирма, с основни направления в дейността си:– Аита - производство и търговия на танцови облекла, обувки и аксесоари с магазини в страната и чужбина;– стр... гр. София днес Наблюдавай Нашият клиент е Темира ООД - българска семейна фирма, с основни направления в дейността си: – Аита - производство и търговия на танцови облекла, обувки и аксесоари с магазини в страната и чужбина; – строителни материали с магазини в страната – лъчисто отопление; – ремонтни дейности. Общо персоналът в четирите направление е около 25 души. Подходящи са кандидатите, които отговарят на следните изисквания: - Завършено образование в областта на Човешките ресурси; - Опит на същата позиция; - Свободно ползване на английски език – писмено и говоримо; - Компютърни умения на работно ниво; - С нагласа и желание да учи нови неща; - Емпатичен, екипно ориентиран, с много добри комуникативни умения, добронамерен, решителен и отговорен; - Активен шофьор – предимство; - С възможност за командировки в страната и чужбина по 2-4 дена около 5-6 пъти годишно Основни задължения: - Анализира всички работни позиции и изготвя съответните длъжностни характеристики. За целта първите 6 месеца ще участва като изпълнител в работния процес във всички направления, за да се запознае детайлно с всяко работно място, да събере необходимата му информация, което ще улесни по-нататъшната му работата при подбор и оценка на персонал и останалите дейности, за които отговаря. - Организира месечни срещи с целия персонал и ръководството на фирмата за получаване на обратна връзка и нейното обсъждане. - Поддържа досиета на всички служители и предоставя на Личен състав информация относно болнични и отпуски. - Оказва съдействие на служители, които имат нужда от подкрепа при проблемна или критична ситуация. - Грижи се за спазване на корпоративните ценности и организационна култура. - В помощ на ръководството. Какво предлага компанията: - Динамична и разнообразна работа - Трудов договор с 6 месечен изпитателен срок - Стартово възнаграждение бруто 1670 лв., след 3 месеца – 1800 лв., при подписване на постоянен ТД – 1930 лв. - Работно време – понеделник/петък – 8.30-17.30, 1 час обедна почивка Етапи на подбора: - След подбор по документи, на дистанционно интервю ще бъдат поканени само тези, които отговарят на изискванията. - Оценка нивото на английски език – писмено и говоримо. - Финално интервю във фирмата. При проявен интерес към тази позиция, моля изпратете актуална автобиография на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Мотивационните писма не са задължителни, освен, ако не искате да кажете нещо допълнително за себе си. Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целта на този подбор. На работещите кандидати е гарантирана конфиденциалност. Лиценз за посредническа дейност № 2116 от 15.09.2016 година.

14.09|10:39

0
Специалист Човешки ресурси

Специалист Човешки ресурси

bazar.bg

Специалист Човешки ресурси Работа › Мениджъри и експерти 1 800 лв Нашият клиент е Темира ООД - българска семейна фирма, с основни направления в дейността си:– Аита - производство и търговия на танцови облекла, обувки и аксесоари с магазини в страната и чужбина;– стр... гр. София днес Наблюдавай Нашият клиент е Темира ООД - българска семейна фирма, с основни направления в дейността си: – Аита - производство и търговия на танцови облекла, обувки и аксесоари с магазини в страната и чужбина; – строителни материали с магазини в страната – лъчисто отопление; – ремонтни дейности. Общо персоналът в четирите направление е около 25 души. Подходящи са кандидатите, които отговарят на следните изисквания: - Завършено образование в областта на Човешките ресурси; - Опит на същата позиция; - Свободно ползване на английски език – писмено и говоримо; - Компютърни умения на работно ниво; - С нагласа и желание да учи нови неща; - Емпатичен, екипно ориентиран, с много добри комуникативни умения, добронамерен, решителен и отговорен; - Активен шофьор – предимство; - С възможност за командировки в страната и чужбина по 2-4 дена около 5-6 пъти годишно Основни задължения: - Анализира всички работни позиции и изготвя съответните длъжностни характеристики. За целта първите месеци ще участва като изпълнител в работния процес във всички направления, за да се запознае детайлно с всяко работно място, да събере необходимата му информация, което ще улесни по-нататъшната му работата при подбор и оценка на персонал и останалите дейности, за които отговаря. - Организира месечни срещи с целия персонал и ръководството на фирмата за получаване на обратна връзка и нейното обсъждане. - Поддържа досиета на всички служители и предоставя на Личен състав информация относно болнични и отпуски. - Оказва съдействие на служители, които имат нужда от подкрепа при проблемна или критична ситуация. - Грижи се за спазване на корпоративните ценности и организационна култура. - В помощ на ръководството. Какво предлага компанията: - Динамична и разнообразна работа - Трудов договор с 6 месечен изпитателен срок - Стартово възнаграждение бруто 1670 лв., след 3 месеца – 1800 лв., при подписване на постоянен ТД – 1930 лв. - Работно време – понеделник/петък – 8.30-17.30, 1 час обедна почивка Етапи на подбора: - След подбор по документи, на дистанционно интервю ще бъдат поканени само тези, които отговарят на изискванията. - Оценка нивото на английски език – писмено и говоримо. - Финално интервю във фирмата. При проявен интерес към тази позиция, моля изпратете актуална автобиография на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Мотивационните писма не са задължителни, освен, ако не искате да кажете нещо допълнително за себе си. Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целта на този подбор. На работещите кандидати е гарантирана конфиденциалност. Лиценз за посредническа дейност № 2116 от 15.09.2016 година.

28.09|11:20

0
Специалист Човешки ресурси/ТРЗ

Специалист Човешки ресурси/ТРЗ

bazar.bg

Специалист Човешки ресурси/ТРЗ Работа › Мениджъри и експерти Нашият клиент е водеща търговска фирма, която желае да включи в своя екип по управление и администриране на персонала Специалист Човешки ресурси. Основни отговорности Съдейства за изготвяне на докум... гр. София днес Наблюдавай Нашият клиент е водеща търговска фирма, която желае да включи в своя екип по управление и администриране на персонала Специалист Човешки ресурси. Основни отговорности Съдейства за изготвяне на документите по администрацията на персонала, което включва: Документи по назначаване и освобождаване, издаване на съответните бележки. Документите за външна счетоводна фирма за целите на payroll. Участие във всички други процеси по управление на кадрите, включително обучения, оценка на представянето и документи по индивидуалните досиета. Съдейства на ръководството във връзка с всички кадрови въпроси. Отговаря за всички видове отчети, които се изискват съгласно корпоративните политики и процедури. Ключови изисквания за позицията Подходящ опит в администриране на персонала (минимум 2 години). Добро познаване на трудовото законодателство. Добро владеене на английски език. Доби учения за общуване. Умения за организиране на собствената работа по приоритети. Добро владеене на MS Word и MS Excel. Какви са възможностите, които позицията предлага? Позиция в елитна търговска компания. Интересна и предизвикателна работа по най-високи международни стандарти. Адекватен пакет за възнаграждение и условия на работа. Работа в динамичен екип в новата бизнес сграда на компанията, която предлага отлична работна среда. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, с които ще проведем интервю. Лиценз № 2594, безсрочен. Месторабота: София.

10.11|17:23

4
Координатор обработване на запитвания с френски език

Координатор обработване на запитвания с френски език

bazar.bg

Координатор обработване на запитвания с френски език Работа › Администрация и офис сътрудници 2 600 лв Клиентът ни е водеща международна компания в сферата на аутсорсинг индустрията.С цел разширяване на дейността им и увеличеният обем работа търсим: Клиентът ни е водеща международна компания в сферата на аутсорсинг индустрията. С цел разширяване на дейността им и увеличеният обем работа търсим: Координатор обработване на запитвания с френски език Мисията на HRS Bulgaria е да свързва българския човешки капитал с най-добрите работодатели. Позволи ни да намерим по-добра работа за теб и да ти помогнем да се развиваш.Кандидатствай сега! Твоите основни отговорности на тази позиция ще бъдат: Подпомагане на клиенти във връзка с техни поръчки и консултирането им по имейл и телефон относно желаните от тях продукти и услуги; Разрешаване на въпроси свързани с поръчки и плащания; Предлагане на допълнителни подукти и услуги на клиенти според техните изисквания. В замяна ще получиш: Атрактивно заплащане с отлична бонус система; Модерен и светъл офис в близост до удобен градски транспорт и метро; Безплатни обучения и тиймбилдинг събития; Допълнително здравно и дентално осигуряване; Покрити транспортни разходи;Мултиспорт карта; Възможност за професионално развитие в стабилна и печеливша международна компания. От теб ще очакваме: Да владееш френски език на много добро ниво писмено и говоримо; Опит на подобна позиция се счита за предимство, но не е задължителен; Да посрещаш препятствията с усмивка. Ако позицията представлява интерес за теб, не се колебай да ни изпратиш своята автобиография! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатствайте сега! Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

27.11|19:42

2
Работа с немски език

Работа с немски език

www.olx.bg

Работа с немски език от 2000 лв. до 2100 лв. гр. София, Красно село днес Постоянна

02.01|19:29

0
Консултант с Немски език

Консултант с Немски език

bazar.bg

Консултант с Немски език Работа › Оператори в кол център 2 150 лв В H2H вярваме, че Кандидатите, които срещаме днес, ще бъдат наши Партньори утре.„Първо, трябва да научите правилата на играта. И след това трябва да играете по-добре от другите.“ – Алберт АйнщайнH2H в... гр. София днес Наблюдавай В H2H вярваме, че Кандидатите, които срещаме днес, ще бъдат наши Партньори утре. „Първо, трябва да научите правилата на играта. И след това трябва да играете по-добре от другите.“ – Алберт Айнщайн H2H ви помага да направите първата стъпка към успеха. Вашият бъдещ работодател е водещ международен букмейкър в сферата на онлайн игрите. Вие ще получавате конкурентно възнаграждение и бонус програма – защото труда ви се цени, както и включен богат социален пакет – защото всички обичаме подаръците. Всичко, което ви е необходимо е да комуникирате свободно на Немски + задължителен Английски език по имейл и телефон и да предпочитате работата на смени.Станете част от едно напълно различно и интересно приключение. За допълнителна информация се свържете с нас на тел. 0700 12 220 H2H притежава лиценз за подбор на персонал издаден от Национална Агенция по заетостта № 2770.

18.01|20:10

1
Служители с немски език

Служители с немски език

www.alo.bg

Служители с немски език обява за работа в София, Център Длъжност:Работа като Оператор в контактен център с немски език Фирма Обект:Поверително Тип на подателя:Фирма Договор:Трудов договор Бранш:Друг, Администрация Търсят се хора с много добро владеене на немски език плюс добро владеене на английски за работа като съпорт специалисти в контактен център. Осново се отговаря на клентски запитвания по емейл, чат и/или телефон. Предлага се безплатно обучение, добро заплащане и много допълнителни социални придобивки.

25.08|19:17

1
УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

bazar.bg

УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК Работа › Учители и преподаватели 2 000 лв Частно училище с ранно чуждоезиково обучение ЕСПА обявява вакантна позиция за учител по немски език.Ние очакваме от Вас:Висше образование - магистър, бакалавър,специалност от направление:-- Начална/Пр... гр. София днес Наблюдавай Частно училище с ранно чуждоезиково обучение ЕСПА обявява вакантна позиция за учител по немски език. Ние очакваме от Вас: Висше образование - магистър, бакалавър, специалност от направление: -- Начална/Предучилищна педагогика с чужд език; -- Педагогика; -- Филология с квалификация педагог, учител, -- Учител с чужд език, -- Ниво на владеене на езика B2, С1, С2. Работата при нас ще Ви даде възможности за: * Заетост по договор с ЧСУ С РЧЕО "ЕСПА"; * Изява и реализиране на свежите Ви идеи; * Множество обучения за професионално и личностно развитие; * Добро възнаграждение; * Социален пакет; * Малък брой деца в групи; * Възможност за участие в разработване на учебни материали. Моля, изпратете своята автобиография придружена с актуална снимка и актуален настоящ адрес. Всички лични данни са конфиденциална, защитена информация.

31.08|14:05

0
Работник с немски език

Работник с немски език

www.olx.bg

Работник с немски език от 1650 € до 2650 € По договаряне с. Балей днес Временна/сезонна

08.03|11:39

0
Бригадир/ка с немски език

Бригадир/ка с немски език

bazar.bg

Бригадир/ка с немски език Работа в Чужбина › Работа в Германия 2 850 лв Фирма Бонвв 2018 ЕООД набира бригадир/ка с добри познания по немски език за фабрики за пакетаж. Изисквания:- Средно образование (висше е предимство)- Опит в сферата на общото производство и пакетаж... Извън страната днес Наблюдавай Фирма Бонвв 2018 ЕООД набира бригадир/ка с добри познания по немски език за фабрики за пакетаж. Изисквания: - Средно образование (висше е предимство) - Опит в сферата на общото производство и пакетажа - Опит на поточни линии - Отговорни хора - Познания по немски език ниво Б1-Б2 - Възможност за работа в екип - Бързина и качество Предлагаме: - Постоянен трудов договор с фирма Бонвв 2018 ЕООД - Осигуровки - Пълен работен ден - Високо възнаграждение - Динамична работна атмосфера - Фирмата поема квартира, режиини за квартирата (без храна ) и път от квартирата до работното място Всички подходящи кандидати ще бъдат поканени на интервю! Настаняване веднага, заминаване в рамките на седмица от датата на кандидатстване. Телефон за връзка от понеделник до петък от 09:00 до 16:30ч: 0876 60 61 38- В.Атанасова 0898 88 38 48- Г.Стоянова 0876 60 61 29- Н.Петрова 0898 88 91 83- Т.Иванова

09.02|14:52

0
Специалист плащания с немски език

Специалист плащания с немски език

bazar.bg

Специалист плащания с немски език Работа › Мениджъри и експерти 2 100 лв “Top Skills Recruitment” е агенция за подбор на персонал, създадена от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на изнесените услуги. Мисията ни е да помагаме на нашите кандидати със съвети за пр... гр. София днес Наблюдавай “Top Skills Recruitment” е агенция за подбор на персонал, създадена от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на изнесените услуги. Мисията ни е да помагаме на нашите кандидати със съвети за професионалното им развитие и да се движим с тях по пътя към най-добрата кариерна възможност. Партнираме си с една от водещите компании, предоставящи финансови услуги на международни клиенти в областта на застраховането, счетоводството, банковото дело и бизнес процесите. За новия им проект търсим немскоговорещи специалисти с опит в областта на финансите. Отговорности: • Обработка на плащания, фактури, кредитни известия и друг вид документация • Администриране на счетоводна и финансова документация • Проследяване на процедурите, свързани с текущи задължения • Писмена комуникация с бизнес клиенти • Попълване на доклади и анализи за изпълнение на задачите в договорените срокове. Необходими умения: • Отлично ниво на немски език, писмено и говоримо • Много добро владеене на английски език • Опит в областта на финанси, счетоводство, икономика или застраховане • Добро владеене на Microsoft Office и по-специално MS Excel • Отлични организационни, аналитични и комуникационни умения • Умения за работа в екип. Предложение: • Кариера в международна среда • Отлични възможности за професионално развитие под формата на много обучения и вътрешнофирмени конкурси, които дават възможност за избор на по-висока позиция и достъп до глобалната система с обучения на компанията • Възможност за придобиване на сертификати и квалификации • Стандартно работно време от понеделник до петък: 09:00 - 18:00 ч. • Страхотна работна среда с международна атмосфера • Допълнително здравно осигуряване - пакет лукс • Спортни карти • Ваучери за храна и транспорт • Тийм билдинги и събития. Очакваме вашата автобиография на английски език! Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички кандидатури ще бъдат третирани с необходимата конфиденциалност. Ключови думи: Лиценз за подбор на персонал за България: № 2399 15.11.2017 Лиценз за администриране и защита на личните данни: № 432025 23.10.2017

25.01|10:41

4
Кол Център Агент с Немски език

Кол Център Агент с Немски език

bazar.bg

Кол Център Агент с Немски език Работа › Оператори в кол център 2 000 лв Астреа Човешки ресурси е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни. Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на разположение, когато клиенти... гр. Варна днес Наблюдавай Астреа Човешки ресурси е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни. Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на разположение, когато клиентите и партньорите ни имат нужда от нас, за да ги консултираме и напътстваме при вземането на важни решения. Започнахме с офис в София и след няколко години на професионализъм успяхме да се разширим във Велико Търново и Бургас. Нашите партньори се увеличават всеки ден и тяхното удовлетворение е най-добрата визитна картичка за нас. За един от нашите клиенти – една от най-големите аутсорсинг компании в България - търсим ентусиазирани и инициативни хора за позицията Кол Център Агент с Немски език. Задължения и отговорности: * обработка на запитвания онлайн – от имейли, чат и телефонни обаждания; * предоставяне на информация за продуктите и услугите на компанията; * създаване и поддържане на коректни взаимоотношения с клиенти на компанията. Изисквания към кандидатите: * отлично владеене на немски език; * добри комуникативни и аналитични умения; * мотивация и желание за развитие. Клиентът ни предлага: * отлично възнаграждение; * въвеждащо обучение и последващи професионални обучения; * приятелска работна среда и възможност за професионално развитие. Ако позицията представлява интерес за Вас и смятате, че ще бъдете подходящ кандидат, не се колебайте и изпратете подробна автобиография (Не забравяйте да посочите референтния номер на обявата r_SM_CCA). Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД. („АСТРЕА РИКРУТМЪНТ“ ЕООД – Регистрация в МТСП No1809).

06.10|14:47

9
Специалист в кол-център със немскиезик

Специалист в кол-център със немскиезик

bazar.bg

Специалист в кол-център със немски език Работа › Оператори в кол център 1 550 лв Международна компания,търгуваща on-line с козметика и парфюмерия търси служителки с много добър НЕМСКИ ЕЗИК за своя кол-център . Фирмата предлага много добри условия за работа при петдневна работ... гр. Пловдив днес Наблюдавай Международна компания,търгуваща on-line с козметика и парфюмерия търси служителки с много добър НЕМСКИ ЕЗИК за своя кол-център . Фирмата предлага много добри условия за работа при петдневна работна седмица и работно време от 8 до 20 ч. при два работни ,два почивни дни. Работата не е дистанционна , а се работи в офис,разположен в централната градска част Ако имате добър НЕМСКИ език и проявявате интерес към козметика и макияж това е подходящата работа за Вас. Позицията е подходяща и за студенти,които могат да съчетаят работа с учене. Задължения:- Превеждат наименованията на продуктите от български на немски език.- Въвеждат преведените текстове в сайта на фирмата - Информират за качество на определени продукти- Подпомагат логистиката на доставките- Презентират нови продукти- Работят в екип с колегите от офисите в Полша и Украйна Изисквания:- Образование- средно или висше- Отлична компютърна грамотност- Много добър НЕМСКИ ЕЗИК- писмено и говоримо - Умение за работа с клиенти- Интереси в областта на козметика- Умение за работа в екип Ако позицията е интересна за Вас и владеете добре СРЪБСКИ език,моля изпратете автобиография.

04.02|15:01

15
Социален асистент с Немски език

Социален асистент с Немски език

www.olx.bg

Социален асистент с Немски език гр. Велико Търново, Стара част днес Постоянна Социален асистент с Немски език.

04.08|16:50

1
Домашен асистент/ка с немски език

Домашен асистент/ка с немски език

bazar.bg

Домашен асистент/ка с немски език Работа › Домашни помощници 2 100 лв Астреа е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни. Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на разположение, когато клиентите и партньорите... гр. Плевен днес Наблюдавай Астреа е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни. Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на разположение, когато клиентите и партньорите ни имат нужда от нас, за да ги консултираме и напътстваме при вземането на важни решения. Нашите партньори се увеличават всеки ден и тяхното удовлетворение е най-добрата визитна картичка за нас. Подбор и кандидатстване по време на епидемия не е нова книга, а ежедневието. Всички интервюта се провеждат онлайн или по телефон за Ваше и наше удобство. Назначаването, стартовите дати и обученията при нашите клиенти са съобразени с предписанията и могат да бъдат онлайн. За един от нашите клиенти търсим комуникативни и отговорни кандидати за позицията Домашен асистент/ка с немски език. Длъжността включва разнообразни задължения и е отлична възможност за динамична личност, която имат афинитет към социалните грижи. Задължения и отговорности: - Цялостна поддръжка на дома; - Спазване на хигиенни стандарти; - Организация на дневен режим; - Периодично пазаруване за нуждите на домакинството; - Помощ в приготвянето на храна; - Съдействие в ежедневните дейности на семейството. Изисквания към кандидатите: - Предишен опит в поддръжката на домакинство; - Владеенето на немски език е задължително (А2/Б1 ниво) - семейството е немскоговорящо; - Отлична организираност; - Коректност и лоялност; - Безупречна лична хигиена. Предлагаме: - Отлично възнаграждение; - Осигурена храна; - Възможност за пътуване в чужбина; - Възможност за настаняване. Ако позицията представлява интерес за Вас и смятате, че ще бъдете подходящ кандидат, не се колебайте и изпратете подробна автобиография (Не забравяйте да посочите референтния номер на обявата DP_DA). Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Услугата за кандидата е напълно безплатна! Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. (Astrea Recruitment. - reg No 1809).

25.08|17:54

2
Офис Мениджър с немски език

Офис Мениджър с немски език

bazar.bg

Офис Мениджър с немски език Работа › Мениджъри и експерти 1 500 лв Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки де... гр. София вчера Наблюдавай Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света. От името на нашия доверен клиент, предоставящ счетоводни услиги на чуждестранни партьори - търсим: Офис асистент с владене на немски езикКомпанията предоставя професионални услуги по всички въпроси, свързани със счетоводството, правото и данъчното облагане както и одиторските услуги на своите клиенти в България и чужбина. Изисквания: Опит на подобна позция Владеене на английски или немски езикОтговорност и дисциплинираност при изпълнение на поети ангажиментиЗадължения на служителя: Работа с офис техникаПриема и пренасочва телфонни обажданияПоддържа организицията на офисната средаИздава фактури Приема и предава куриерски пратки в офис Работно време на офиса: Понеделник - Петък 9:00 до 18:00 ч. Работно място: в района на Сердика център В случай че предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814.

13.01|00:06

0
Специалист „Рипортинг“ с немски език

Специалист „Рипортинг“ с немски език

bazar.bg

Специалист „Рипортинг“ с немски език Работа › Мениджъри и експерти А1 България е много повече от телекомуникационна компания и продължаваме да се развиваме, като осигуряваме дигитални услуги и бизнес решения на своите клиенти.Посрещаме смело предизвикателствата, обич... гр. София днес Наблюдавай А1 България е много повече от телекомуникационна компания и продължаваме да се развиваме, като осигуряваме дигитални услуги и бизнес решения на своите клиенти. Посрещаме смело предизвикателствата, обичаме да провокираме и задаваме тенденции, работим с експерти от нашата международна група и гарантираме прилагането на най-добрите практики в областта на човешките ресурси. Какво търсим ли? Като част от HR екипa, твоята отговорност ще бъде свързана с генерирането на рипорти за нуждите на различни бизнес потребители и с обработката на заявки за достъпи до HR системата. Позицията отблизо: Генериране на стандартизирани рипорти съгласно утвърден план-график; Създаване на специфични рипорти, съгласно бизнес нуждите на различни потребители; Проверка на данните в изготвяните рипорти с цел гарантиране на качество и липса на несъответствия; Обработка на заявки свързани с достъпите на служители до HR системата; Регулярно ревизиране и администриране на достъпите на външни потребители. Какво би те отличило: Свободно владеене на немски език – писмено и говоримо, английски език се счита за предимство; Отлични умения за работа с Excel; Предишен опит със SAP BI се счита за предимство; Икономическо или техническо образование; Опит на позиция със сходни отговорности; Умение за работа с числова информация и прецизност при работа, изискваща внимание към детайла; Кооперативност, ефективна комуникация и ангажираност към изпълнението на поставените задачи. Привлякохме ли вниманието ти? Направи крачка към следващата ти кариерна стъпка и кандидатствай сега!

08.03|13:45

0
Административен сътрудник с немски език

Административен сътрудник с немски език

bazar.bg

Административен сътрудник с немски език Работа › Мениджъри и експерти 1 750 лв Екипът на “Top Skills Recruitment” се състои от млади и комуникативни хора, говорещи различни езици. Мисията ни е да помагаме на нашите кандидати със съвети за професионалното им развитие и да се движ... гр. София днес Наблюдавай Екипът на “Top Skills Recruitment” се състои от млади и комуникативни хора, говорещи различни езици. Мисията ни е да помагаме на нашите кандидати със съвети за професионалното им развитие и да се движим с тях по пътя към най-добрата кариерна възможност. Вие сте на правилното място, ако: • Владеете немски език на ниво B1- B2 • Имате работно ниво на английски език • Притежавате добри компютърни умения • Умеете да общувате с лекота с различни хора Вашите основни отговорности ще бъдат: • Поддържане на ежедневна писмена комуникация с бизнес клиенти • Предоставяне на информация и съдействие при разрешаването на различни възникнали казуси • Обработване на клиентски заявки • Въвеждане на данни в системата на компанията • Поддържане на устойчиви взаимоотношения с клиентите Какво можем да ви предложим: • Стандартно работно време • Конкурентно заплащане • Професионални и бизнес обучения • Социален пакет - ваучери за храна и транспорт, допълнително здравно осигуряване • Тийм билдинги и различни събития • Разнообразни проекти и възможност за развитие в международна среда Очакваме вашата автобиография на английски език! Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички кандидатури ще бъдат третирани с необходимата конфиденциалност. Лиценз за подбор на персонал за България: № 2399 15.11.2017 Лиценз за администриране и защита на личните данни: № 432025 23.10.2017

11.03|17:58

6
Работа в кол център с немски език

Работа в кол център с немски език

www.olx.bg

Работа в кол център с немски език гр. София, Център днес Постоянна

17.05|21:33

0
Специалист комуникация с немски език

Специалист комуникация с немски език

bazar.bg

Специалист комуникация с немски език Работа в Чужбина › Други страни 1 860 лв “Top Skills Recruitment” е агенция за подбор на персонал, създадена от професионалисти с дългогодишен опит в сферата. Нашата мисия е да открием най-доброто в нашите кандидати, за да получат най-желана... Извън страната днес Наблюдавай “Top Skills Recruitment” е агенция за подбор на персонал, създадена от професионалисти с дългогодишен опит в сферата. Нашата мисия е да открием най-доброто в нашите кандидати, за да получат най-желаната от тях работа и в същото време да предоставяме висококачествени услуги на нашите клиенти. За наш клиент търсим отговорен и комуникативен човек за позиция Специалист комуникация с немски език, който да се присъедини към екипа им от професионалисти. Вие сте на правилното място, ако: Владеете немски език на ниво C1Владеете английски език на добро ниво за вътрешна комуникация и обученияПритежавате добри компютърни умения + личен компютър, с който да работите от вкъщиЩе получите в замяна: Възможност за работа от всяка точка на БългарияГъвкаво работно време - 5 дневна работна седмица, с ротационни почивни дни и смени между 09:00 и 23:00Професионално развитие в международна компанияВашите отговорности: Предоставяне на информация относно продуктите, начините на плащане и доставка към клиентитеОтговаряне на клиентски запитвания по телефон, имейл и чат на немски езикСъдействие на клиентите преди, по време и след направената покупкаАко тази възможност представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и ние ще се свържем с Вас. Keywords: GermanRemoteCustomer SupportCustomer ServiceОбслужване на клиентиНемскиДистанционна работа С настоящото кандидатстване давате съгласието си обработката на личните Ви данни с цел осигуряване на временна, срочна или постоянна работа и предоставяне на възможности за наемане на работа и за бъдещи проекти, да се извършва от „Топ Скилс Рекрутмънт“ в пълно съответствие с ОРЗД и всички други действащи закони за защита на личните данни. Лиценз за подбор на персонал в чужбина № 2477 12.03.2018 Лиценз за подбор на персонал за България № 2399 15.11.2017 Лиценз за администриране и защита на личните данни, издаден от Комисията за защита на личните данни: № 432025 23.10.2017.

01.02|17:37

14
ОФИС СЪТРУДНИК / ДИСПОНЕНТ С НЕМСКИ ЕЗИК

ОФИС СЪТРУДНИК / ДИСПОНЕНТ С НЕМСКИ ЕЗИК

bazar.bg

ОФИС СЪТРУДНИК ДИСПОНЕНТ С НЕМСКИ ЕЗИК Работа › Администрация и офис сътрудници 1 250 лв "Анира груп"ЕООД лидер в сферата на товарния международен транспорт с товарни автомобил до 3,5т, търси да назначи служител, с място на работа в гр. Шумен, отговарящ за организацията в офиса на фирмата... гр. Шумен днес Наблюдавай "Анира груп"ЕООД лидер в сферата на товарния международен транспорт с товарни автомобил до 3,5т, търси да назначи служител, с място на работа в гр. Шумен, отговарящ за организацията в офиса на фирмата. Отговорности: - Оказване на обща помощ, чрез получаване на постъпващата комуникация в офиса, например поща, телефонни разговори и документация; - Ежедневно контактува с клиенти на фирмата- спедиции и други транспортни фирми; - Подпомагане на работните процеси в офиса; - Изпълнение на всякакви други задачи, свързани с областта на общата работа в офиса; Изисквания: - Немски език; - Опит на подобна позиция е предимство; - Отлична компютърна грамотност; - Работа с Google Maps; - Отлична комуникация; - Способност за работа в екип, взимане на самостоятелни решения и поемане на отговорност, предприемчивост, оперативност при разрешаване на проблемни ситуации, психическа устойчивост; Ние предлагаме: - Трудов договор; - Обучение; - Коректно и мотивиращо възнаграждение; - Отлични условия за работа;

12.10|17:04

0
КОНСУЛТАНТИ КЛИЕНТСКИ ЗАПИТВАНИЯ С НЕМСКИ ЕЗИК

КОНСУЛТАНТИ КЛИЕНТСКИ ЗАПИТВАНИЯ С НЕМСКИ ЕЗИК

bazar.bg

КОНСУЛТАНТИ КЛИЕНТСКИ ЗАПИТВАНИЯ С НЕМСКИ ЕЗИК Работа › Оператори в кол център 1 650 лв За един доказано добър и надежден наш клиент, набираме следните кадри : За един доказано добър и надежден наш клиент, набираме следните кадри : КОНСУЛТАНТИ КЛИЕНТСКИ ЗАПИТВАНИЯ С НЕМСКИ ЕЗИК АКО ТИ : -Владееш немски езикскаш заплащане, което смяташ, че заслужаваш -Искаш да бъдеш оценен подобаващо на работното ти място -Искаш да се развиваш професионално -Обичаш да търгуваш -Обичаш да разрешаваш различни казуси -Търсиш доказано добър,надежден работодател за дългосрочна заетост -Искаш сигурност -Искаш 24 дни платен годишен отпуск -Искаш допълнителни социални придобивки (допълнително здравно осигуряване ) -Искаш да ти се плащат пътните разходи, тъй като живееш на разстояние на над 10 км от офиса на фирмата ТОГАВА ТАЗИ РАБОТА Е ЗА ТЕБ !

09.02|12:44

7
Социални асистентки с Немски език за Австрия

Социални асистентки с Немски език за Австрия

bazar.bg

Социални асистентки с Немски език за Австрия Работа в Чужбина › Работа в Австрия 2 400 лв Социални асистентки за обгрижване на възрастни хора в Австрия със средни/добри познания по немски език с работен цикъл 42 дни! гр. Пловдив вчера Наблюдавай Социални асистентки за обгрижване на възрастни хора в Австрия със средни/добри познания по немски език с работен цикъл 42 дни!

28.12|02:35

7
Кол център с немски език. Работа от вкъщи.

Кол център с немски език. Работа от вкъщи.

www.olx.bg

Кол център с немски език. Работа от вкъщи. гр. Плевен, Идеален център днес Постоянна

15.02|17:49

1
Специалист обслужване на клиенти с немски език

Специалист обслужване на клиенти с немски език

bazar.bg

Специалист обслужване на клиенти с немски език Работа › Оператори в кол център 1 550 лв Изкушаващите дестинации са безброй и всички мечтаем за тях. Най-желаната дестинация обаче е мечтаното работно място! Стараем се да открием какви са вашите амбиции и в каква работна среда може да разгъ... гр. Бургас днес Наблюдавай Изкушаващите дестинации са безброй и всички мечтаем за тях. Най-желаната дестинация обаче е мечтаното работно място! Стараем се да открием какви са вашите амбиции и в каква работна среда може да разгърнете потенциалa си. Вашата роля: Водите бизнес комуникация с потенциални и настоящи партньори на компанията. Възнаграждение и придобивки: Твърдо възнаграждение и бонуси от продажби. Обучение и програми за развитие, Възможност за гъвкав работен график и работа на смени. Компанията: Наш клиент е международна компания лидер в предоставянето на професионални услуги в областта на аутсорсинг индустрията. Компанията е изградила стабилна репутация на доверен партньор сред своите клиенти. Работна среда: Атрактивна работна среда в екип от професионалисти, говорещи европейски езици и възможност за изучаване на различни култури. Приятно работно място, включващо зала за игри и зони за отдих. Идеалният кандидат: Комуникативен и организиран, владеещ немски език – писмено и говоримо с професионален подход в начина на общуване. Благодарим на всички кандидатствали. Екипът ни ще се свърже само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N:2925

01.09|17:05

1
Консултант Клиентски Запитвания с Немски Език

Консултант Клиентски Запитвания с Немски Език

bazar.bg

Консултант Клиентски Запитвания с Немски Език Работа › Администрация и офис сътрудници 2 450 лв В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса. Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях... гр. София днес Наблюдавай В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса. Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. Вие не сте изключение! За наш клиент, глобален лидер в сферата на аутсорсинг услугите, търсим мотивирани кандидати, които да се присъединят към екип от професионалисти на позиция: Консултант клиентски запитвания с Немски език (Нов Проект) Вашите основните задачи ще бъдат: Подпомагане на клиенти от разстояние (по телефон и е-mail);Запознаване с допълнителните продукти и услуги на компанията;Разрешаване на различни казуси и следене за качеството на обслужване.Нашият клиент Ви предлага: Стандартно работно време или опция за гъвкаво работно време;Позитивна и подкрепяща работна среда;Възможности за професионално развитие;Отлично възнаграждение и условия на работа;Допълнителни социални придобивки.Това, което очакваме от Вас, е: Немски език на отлично ниво (B2/C1);Отлична компютърна грамотност;Много добри комуникативни и организационни умения;Умения за работа в екип.Предишен опит в обслужване на клиенти ще се счита за предимствоАко позицията представлява интерес за теб, не се колебай да ни изпратиш своята автобиография! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатствай сега! Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

16.02|23:05

0
Специалист онлайн продажби с Немски език

Специалист онлайн продажби с Немски език

bazar.bg

Специалист онлайн продажби с Немски език Работа › Оператори в кол център 2 500 лв В H2H вярваме, че кандидатите, които срещаме днес, ще бъдат наши партньори утре.В H2H вярваме, че кандидатите, които срещаме днес, ще бъдат наши партньори утре.Нашият клиент е една от най-големите BPO... гр. София днес Наблюдавай В H2H вярваме, че кандидатите, които срещаме днес, ще бъдат наши партньори утре. В H2H вярваме, че кандидатите, които срещаме днес, ще бъдат наши партньори утре. Нашият клиент е една от най-големите BPO компании в България и ние от H2H търсим мотивирани и енергични специалисти, които да разширят екипа им. Ако вашата страст са продажбите и търсите вълнуваща и динамична работа в сферата на телекомуникациите, не се колебайте да кандидатствате.Вие сте идеалният кандидат, ако:Консултиране на крайни клиенти;Обработване на запитвания по телефон;Приемане на поръчки;Изготвяне на договори.Вие сте идеалният кандидат, ако:Владеете на отлично ниво Немски език; Имате опит в обслужването на клиенти и търговски нюх; Имате афинитет към продажбите;Имате добри технически и комуникационни умения; Имате готовност за работа на смени.Вашият бъдещ работодател предлага:Въвеждащо обучение;Стимулиращо възнаграждение;Бонус схеми;Богат социален пакет – допълнително здравно осигуряване; застраховка живот; ваучери за храна; допълнителни ваучери и подаръци.Ако желаете да се развивате и да трупате опит в продажбите, H2H ви дава възможност за професионално усъвършенстване. Кандидатствай още днес!За допълнителна информация се свържете с нас на тел. 0700 12 220 H2H притежава лиценз за подбор на персонал издаден от Национална Агенция по заетостта № 2770.

12.05|15:48

0
Специалист технически съпорт с френски или немски език

Специалист технически съпорт с френски или немски език

bazar.bg

Специалист технически съпорт с френски или немски език Работа › Администрация и офис сътрудници 2 500 лв В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса. Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях... гр. София днес Наблюдавай В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса. Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. Вие не сте изключение! Клиентът ни е водеща международна компания в сферата на аутсорсинг индустрията. С цел разширяване на дейността им и увеличеният обем работа търсим: Специалист технически съпорт с френски или немски език Основни отговорности: Отговаря на запитвания по телефон;Съдейства за разрешаването на технически въпроси, свързани с използваните продукти или оборудване;Напътства клиента до цялостното решаване на техническия проблем;Стреми се към максимално бързо и ефективно решение.Компанията предлага: Атрактивно заплащане;Модерен и светъл офис в близост до удобен градски транспорт;Стандартно или гъвкаво работно време на 8ч.;Богат социален пакет;Безплатни обучения и тиймбилдинг събития;Възможност за професионално развитие в международна компания. Изисквания за заемане на позицията: Да владееш френски или немски език на отлично ниво, писмено и говоримо;Да владееш английски език на много добро ниво;Много добра компютърна грамотност;Опит на подобна позиция се счита за предимство, но не е задължителен. Ако позицията представлява интерес за теб, не се колебай да ни изпратиш своята автобиография! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатствайте сега! Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. HRS Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2361 от 15.09.2017 г

04.08|15:07

0
Всякакви преводи на английски, руски и немски език.

Всякакви преводи на английски, руски и немски език.

bazar.bg

Всякакви преводи на английски, руски и немски език. Работа › Други оферти за работа Здравейте! Извършвам всякакви преводи на английски, руски и немски език. Свържете се с мен на телефон 0878187243 гр. Варна днес Наблюдавай Здравейте! Извършвам всякакви преводи на английски, руски и немски език. Свържете се с мен на телефон 0878187243

03.06|01:11

8
Работса с немски език по обгрижване на възрастен човек

Работса с немски език по обгрижване на възрастен човек

www.olx.bg

Работса с немски език по обгрижване на възрастен човек от 2250 € до 2325 € гр. Пловдив, Сточна гара днес Временна/сезонна

17.11|17:01

0
Консултант клиентски запитвания с Немски език (4/6 или 8-часови смени)

Консултант клиентски запитвания с Немски език (4/6 или 8-часови смени)

bazar.bg

Консултант клиентски запитвания с Немски език (4/6 или 8-часови смени) Работа › Администрация и офис сътрудници 1 400 лв Консултант клиентски запитвания с Немски език (4/6 или 8-часови смени)В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса. Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. Вие не сте изключение! Клиентът ни е водеща международна компания в сферата на аутсорсинг индустрията. С цел разширяване на дейността им и увеличеният обем работа търсим: Консултант клиентски запитвания с Немски език (4/6 или 8-часови смени) Вашите основните задачи ще бъдат: • Подпомагане на клиенти от разстояние (по телефон и е-mail); • Запознаване с допълнителните продукти и услуги на компанията; • Разрешаване на различни казуси и следене за качеството на обслужване. Нашият клиент Ви предлага: • Стандартно работно време или опция за гъвкаво работно време; • Позитивна и подкрепяща работна среда; • Възможности за професионално развитие; • Отлично възнаграждение и условия на работа; • Допълнителни социални придобивки. Това, което очакваме от Вас, е: • Немски език на отлично ниво ; • Отлична компютърна грамотност; • Много добри комуникативни и организационни умения; • Умения за работа в екип. Ако позицията представлява интерес за теб, не се колебай да ни изпратиш своята автобиография! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатствай сега! Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. HRS Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 2361 от 15.09.2017г.

15.12|14:26

1
Клиентска поддръжка в Call center с немски или италиански език

Клиентска поддръжка в Call center с немски или италиански език

www.olx.bg

Клиентска поддръжка в Call center с немски или италиански език 2500 лв. гр. София, Овча купел днес Постоянна

21.09|15:39

1
Клиентска поддръжка в кол център (call center) с немски език

Клиентска поддръжка в кол център (call center) с немски език

www.olx.bg

Клиентска поддръжка в кол център (call center) с немски език от 1150 лв. до 2000 лв. гр. София, Център днес Постоянна

10.06|10:21

0
Стажант Търговия/Финанси/Бизнес Администрация с НЕМСКИ ЕЗИК

Стажант Търговия/Финанси/Бизнес Администрация с НЕМСКИ ЕЗИК

bazar.bg

Стажант Търговия/Финанси/Бизнес Администрация с НЕМСКИ ЕЗИК Работа в Чужбина › Работа в Германия 5 400 лв Donau Trucks е немска търговска компания, част от международна Холдингова структура с офиси в Германия, Швейцария и България. Ние вярваме във вътрешното изграждане на кадрите в рамките на нашата орган... Извън страната днес Наблюдавай Donau Trucks е немска търговска компания, част от международна Холдингова структура с офиси в Германия, Швейцария и България. Ние вярваме във вътрешното изграждане на кадрите в рамките на нашата организация. Във връзка с разрастването на бизнеса Холдингът търси да включи в екипите си във филиалите ни в Германия млади специалисти, търсещи професионална реализация и успешно кариерно развитие на европейско ниво. Предлагаме възможност и за надграждане на образованието в Немски университет или Висше училище. Фирмата е разработила стажантски програми в три направления: Международна търговия, Икономика и Маркетинг, Бизнес логистика и Бизнес Администрация. Осигурени са квартири в двете ни локации на територията на Германия, както и в базата ни в Швейцария. За периода на стажа ФИРМАТА ПРЕДЛАГА: - Тримесечна стажантска програма в Два работни модула за сметка на фирмата. Работа в реална бизнес ситуация и разрешаване на професионални казуси. - Финансиране в размер на 1.180,00 евро месечно. Сумата се получава от стажанта. - Здравно, социално и пенсионно осигуряване в Германия. - Трудово-правни условия за работа по време на стажа съгласно немски трудов договор. - Ваучер за храна. - Квартирата и комуналните разходи за периода на стажа са за сметка на фирмата. - Служебен мобилен телефон с напълно безплатни разговори на територията на ЕС и Швецария с вкл. интернет пакет, Служебен преносим компютър, ползване на Служебен автомобил. - Осигурен ментор във всяко от посоченото направление съгласно стажантската програма. - Предвиден период за почивка /ваканциямежду двата работни модула. - Осигурен транспорт до Германия и обратно до България. - Удостоверение за завършен стаж и прослужено време в компанията. - Дистанционна форма на подбор на стажантите.-  Начало на програмата - съобразено с възможността за включване на кандидатите и актуалната международна здравна ситуация. На успешно завършилите програмата се предлага работна позиция в Холдинга на длъжност, съответстваща на профила на завършения стаж. Назначаването е в наша немска или швейцарска фирма на основание немски или швейцарски трудов договор. ИЗИСКВАНИЯ за включване в стажантската програма: - Владеене на немски език – минимум Ниво C1. Не се изисква сертификат, но събеседването с кандидатите е на немски език. - Мотивация за активна работа, желание за професионално и кариерно развитие, желание за професионална реализация в чужбина. - Шофьорска книжка кат. В. С времето човек разбира до каква голяма степен професионалният му избор и кариера са определящи за живота му. Дали ще живее на кредит или ще може да даде назаем, дали ще подава ръка или ще има нужда на него да подават, дали ще се радва на успеха си или ще се чуди къде е сбъркал... Ние предлагаме възможността да подходите по различен начин, но да достигнем заедно до успеха. Вярвайки че съвместната дейност винаги се базира на взаимно доверие и спазване интересите и на двете страни, нашата компания е готова по всяко време да окаже подкрепа на служителите си.

18.11|17:04

0
Експерт оценка на застрахователни щети с немски език (временна позиция)

Експерт оценка на застрахователни щети с немски език (временна позиция)

bazar.bg

Експерт оценка на застрахователни щети с немски език (временна позиция) Работа › Оператори в кол център Основни отговорности:Експертът отговаря за цялостния процес по ликвидацията на една щета – от момента на регистрация на застрахователното събитие до финалното разрешаване на случая. Ролята включва под... гр. София днес Наблюдавай Основни отговорности: Експертът отговаря за цялостния процес по ликвидацията на една щета – от момента на регистрация на застрахователното събитие до финалното разрешаване на случая. Ролята включва подробно разглеждане и анализ на обстоятелствата около инцидента и вземане на решение за покритие, като паралелно се води кореспонденция с различните намесени страни. Позицията дава възможност да се приложат аналитично и критично мислене, както и комуникационни умения. Не се изисква предишен застрахователен опит, тъй като чрез интензивните вътрешни обучения изграждаме следващото поколение застрахователни експерти. - Осъществяване на първия контакт с клиента при регистрацията на щети - Анализ, обработка и разрешаване на различни застрахователни случаи, в съответствие с вътрешните политики на компанията и законодателната рамка в съответната държава - Вземане на решение дали щетата подлежи на обезщетение, съобразно условията по полицата. - Контакт с клиенти или трети страни (напр. брокери, работодатели, други застрахователни компании, местни институции) - Работа със специфичен софтуер за обработка и съхранение на данни - Показване на инициативност при посрещането на очакванията на клиентите, следвайки най-добрите практики в бизнеса, като се демонстрират високо качество, емпатия и точност. - Поддържане на професионална култура, стимулираща екипната работа с цел осигуряване на продуктивна офис среда и приятелска атмосфера. Изисквания за позицията: - Високо ниво на владеене на писмен и говорим немски език – C1 - Отлични комуникационни умения - Способност за ефективно приоритизиране на задачите - Умение за работа в екип - Компютърна грамотност и опит с MS Office - Опит в сферата на обслужването на клиенти ще бъде считан за предимство - Работата е подходяща и за кандидати с малък или без трудов опит Допълнителни придобивки: - Професионална сертификация - Кариерно консултиране - Допълнителен платен годишен отпуск - 40% работа от вкъщи на месец - Опции за закупуване на акции на компанията - Луксозна здравна и стоматологична застраховка - Ваучери за храна - Мултиспорт карти - Офис масажи - Плодове в офиса - Програма за подпомагане на служителите - Бонуси за специални поводи

04.02|17:03

0
Счетоводен Координатор

Счетоводен Координатор

bazar.bg

Счетоводен Координатор Работа › Счетоводители и финансови консултанти 1 850 лв Търсим координатор на счетоводство и финанси, който да поддържа вътрешнофирмени финанси и документация.Описание на задачите:- Поддържане на архив с фактури- Създаване на вътрешнофирмени финансово-счет... гр. София днес Наблюдавай Търсим координатор на счетоводство и финанси, който да поддържа вътрешнофирмени финанси и документация. Описание на задачите: - Поддържане на архив с фактури - Създаване на вътрешнофирмени финансово-счетоводни процеси - Поддържане на вътрешен отчет на бизнес транзакциите - Комуникация с финансовите ни партньори - Изготвяне и презентация на вътрешнофирмени счетоводни анализи и доклади Изисквания: - Завършено образование Счетоводство/Финанси/Икономика - Практически опит в сферата на счетоводството и/или финансите - Предприемчивост и адаптивност - Критично и стратегическо мислене - Способност за добро управление на личното време и самоорганизиране на работата и задачите - Компютърна грамотност, работа с MS Excel & MS Word - Високо ниво на английски език Ние предлагаме: - Работа в малък екип от амбициозни и креативни специалисти по дигитална реклама - Възможности за професионално и личностно развитие и увеличаване на възнаграждението - Гъвкаво работно време и работа от вкъщи - Просторен офис с тенис маса и Playstation

22.10|18:06

0
Арт личност, координатор

Арт личност, координатор

www.olx.bg

Арт личност, координатор от 1000 лв. до 1500 лв. По договаряне гр. Созопол днес Временна/сезонна

24.05|16:08

0
Офис - координатор, секретар

Офис - координатор, секретар

www.olx.bg

Офис - координатор, секретар 750 лв. гр. Несебър днес Постоянна

13.04|17:09

0
Офис организатор/координатор

Офис организатор/координатор

bazar.bg

Офис организатор/координатор Работа › Мениджъри и експерти ОПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 1.Осигуряване административно обслужване 2.Организира и контролира изготвянето на поръчки за доставки от чужбина 3.Организира логистиката по доставки oт чужбина към фирмат... гр. Варна днес Наблюдавай ОПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 1.Осигуряване административно обслужване 2.Организира и контролира изготвянето на поръчки за доставки от чужбина 3.Организира логистиката по доставки oт чужбина към фирмата и към клиенти в страната и чужбина 4.Изготвя месечни отчети и справки 5.Въвежда и поддържа архив на документи (електронен и хартиен носител) 6.Подготвя документи и материали за ежегодни одити по ИСО 7.Организира и координира командировки, пътувания, в страната и чужбина 8.Организира и обезпечава заявките за офис материали и консумативи 9.Изпълнява други административни дейности, в зависимост от случая и нуждите на организацията ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 1.Добри организационни умения, способност за степенуване и разпределение на поставените задачи 2.Висше икономическо образование, или последен курс на обучение(степен бакалавър) 3.Много добро ниво на владеене на писмен и говорим английски език Втори чужд език ще се счита за предимство 4.Добра компютърна грамотност MS Office (Word, Excel) 5.Познания в първично счетоводство се считат за предимство 6.Позитивна и приветлива личност 7.Добри комуникативни и презентационни умения 8.Отговорно отношение към изпълнението на поставените задачи 9.Умения за работа в екип и добро планиране на времето 10.Инициативност и адаптивност 11.Умения за приоритизиране на поставените задачи 12.Много добри умения за работа с офис техника 13.Предишен административен опит не е задължителен КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: 1. Динамична и интересна работа в добър колектив и отлична работна среда 2.Отлични условия на труд 3.Стимулиращо възнаграждение- включително тримесечни и годишни бонуси,в зависимост от изпълнението на общите и персонални цели 4.Богат набор от допълнителни придобивки; 5.Служебен мобилен телефон 6.Ваучери за храна 7.Осигурен транспорт със служебен или личен автомобил 8.Гъвкаво работно време 9.Възможности за усъвършенстване на знанията и курсове,при желание –задочна магистратура В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да представите актуална автобиография и мотивационно писмо. Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

12.10|15:45

0
Старши експерт по чужд език и по майчин език

Старши експерт по чужд език и по майчин език

bazar.bg

Старши експерт по чужд език и по майчин език Работа › Мениджъри и експерти 1 500 лв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и под... гр. Варна днес Наблюдавай РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД 09 – 2905/22.10.2020г. на министъра на образованието и науката ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна. Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място 1. Изисквания за заемане на длъжността 1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове: - длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10 - наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6 - минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“ - минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по чужд език или - минимален ранг – V младши 1.2. Допълнителни изисквания: - професионална квалификация „учител“ по чужд език - област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика на обучението по ..... (съответния чужд език) или приложна лингвистика с педагогическа насоченост; област на висше образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „ Филология“ филология); 2. Начин на провеждане на конкурса: - решаване на тест - интервю 3. Място и срок за подаване на документи: - Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път – до 17.30 часа на 02.11.2020 г. - Документите следва да бъдат представени в 10 - дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес: rio_varna@mon.bg (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – Варна, ул. "Цар Симеон І" № 32, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. - Телефон за контакт: 052/687487. 4. Необходими документи за кандидатстване: - Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС - декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност - копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие) - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността. 5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Варна и електронните страници на РУО – Варна и МОН. 6. Кратко описание на длъжността: Основна цел на длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и контрол на образователно-възпитателния процес по учебните предмети чужд език и майчин език. Преките задължения са свързани с контролиране и анализиране организацията на обучение по чужд език и по майчин език в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие. Съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт и с регионалните структури на представителни организации на работниците, на служителите и на работодателите, и с юридически лица с нестопанска цел, в областта на учебните предмети чужд език и майчин език. Организира, координира и участва в прилагането на национални и регионални програми в училищата и обслужващите звена на територията на съответната област в областта на учебните предмети чужд език и майчин език. 7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1300.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит. 8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 9. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща. Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

23.10|09:21

0
КООРДИНАТОР СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (МЛАДШИ)

КООРДИНАТОР СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (МЛАДШИ)

bazar.bg

КООРДИНАТОР СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (МЛАДШИ) Работа › Администрация и офис сътрудници 2 140 лв „Фабрика за Персонал-ни Решения“ е консултантска компания с мисия да съдейства на клиентите си в намирането и привличането на професионалистите, от които се нуждаят.Наш клиент е „ЗА Дизайн ЕООД“ - бъл... гр. София вчера Наблюдавай „Фабрика за Персонал-ни Решения“ е консултантска компания с мисия да съдейства на клиентите си в намирането и привличането на професионалистите, от които се нуждаят. Наш клиент е „ЗА Дизайн ЕООД“ - българска компания, създадена от експерти с дългогодишен управленски опит в строителния бранш. Основната й дейност е управление и изпълнение на проекти в сферата на вертикалното и хоризонталното строителство, и интериорните решения. Компанията си партнира с едни от най-утвърдените местни и световни производители и доставчици на строителния пазар. Вследствие на динамичното и мащабно развитие на дейността й търсим инициативен, независим, оперативен и отговорен човек, който има желание да продължи да се развива в сферата на строителството, заемайки позицията КООРДИНАТОР СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (МЛАДШИ) ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: • Наблюдава, насочва и оптимизира работата на подизпълнителите на СМР за постигане на висока ефективност и качество • Проследява и отговаря за спазването на сроковете по график • Ежедневно/своевременно изготвя заявки за необходими материали и непосредственото обезпечаване дейността на обект,-а/ите с цел непрекъснато изпълнение на СМР • Работи с количествени сметки • Поддържа комуникация с инвеститорите • Организира воденето и отговаря за съхраняването на техническата документация на обект,-а/ите ИЗИСКВАНИЯ: • Предишен опит в изпълнение и/или организация на строително-ремонтни дейности • Много добри познания на дейностите по извършване на СМР • Опит в работа и координация на подизпълнители (предимство) • Умения за разчитане на проектна документация • Хъс и амбиция за последващо развитие в сферата на строителството • Много добри организационни и координационни умения • Дипломатичност и такт в комуникацията с различни ангажирани страни • Самостоятелност и способност за вземане на автономни решения • Свидетелство за управление на МПС КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ: • Възможност за работа в динамично развиваща се компания с високи стандарти • Отлични условия на труд • Годишен бонус за постигнати резултати • Възможности за израстване и развитие • Служебен автомобил • Служебен телефон и лаптоп Ако считате, че тази позиция е подходящо продължение на вашия професионален път и строителството е сферата, в която сте най-уверени в своите умения, ще се радваме да получим вашата автобиография. Ще разгледаме кандидатурата Ви, гарантирайки пълна конфиденциалност и ще се свържем с Вас, в случай че сте подходящ кандидат за позицията. Предоставените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „Фабрика за персонал-ни решения“ има лиценз за предоставяне на услуги в сферата на човешките ресурси с неограничен срок и № 2052/31.05.2016 и е администратор на лични данни.

16.02|05:47

0
СЪТРУДНИК ПРОДАЖБИ/ КООРДИНАТОР ПОРЪЧКИ

СЪТРУДНИК ПРОДАЖБИ/ КООРДИНАТОР ПОРЪЧКИ

bazar.bg

СЪТРУДНИК ПРОДАЖБИКООРДИНАТОР ПОРЪЧКИ Работа › Администрация и офис сътрудници 1 200 лв Human Power е компания, която предоставя консултации и подбор на кадри за едни от най-добрите компании в България.Поради нарастващия обем на работа и многото нови проекти в и извън България, за наш па... гр. Пазарджик вчера Наблюдавай Human Power е компания, която предоставя консултации и подбор на кадри за едни от най-добрите компании в България. Поради нарастващия обем на работа и многото нови проекти в и извън България, за наш партньор, специализиран във внедряването на всякакви машини и поточни линии в различни производства от хранително-вкусовата промишленост, търсим да назначим СЪТРУДНИК ПРОДАЖБИКООРДИНАТОР ПОРЪЧКИ Отговорности: >> Пише оферти към крайни клиенти по предварително подадени технически спецификации и предоставени таблици за ценообразуване; >> При успешно сключване на сделка (приета оферта), подава съответните поръчки към подизпълнители; >> Проследява успешното изпълнение на поръчките: спазване на срокове, плащания по фактури, информира при готовност за организиране на транспорт; >> Уведомява своевременно при възникване на проблеми, забавяния по изпълнение и т.н. Изисквания: >> Техническо образование е предимство; >> Опит на подобна позиция е предимство; >> Свободно боравене с MS Office пакет: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; >> Свободно владеене на английски език. Личностни качества: >> Организираност и внимание към детайлите; >> Отлични комуникативни умения - устно и писмено; >> Умение за работа в екип. Компанията предлага: >> Възможност за придобиване на нови знания и професионално развитие в утвърдена компания; >> Дългосрочни и коректни трудови взаимоотношения; >> Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от специалисти; >> Стандартно работно време; >> Реални осигуровки; >> Възнаграждение 1100-1300лв.бруто, в зависимост от опита. Ако тази позиция представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените условия, моля изпратете Ваша актуална автобиография. Телефон за контакт: 0896 244 246. Благодарим Ви! Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати! Кандидатите не дължат такса за извършените услуги. *** Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. *** Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 3082 от 13/09/2019 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси. - Human Power e съосновател на Дружество Индустрия, част от #BNI - Business Network International - в услуга на бизнеса в България.

06.04|10:36

0
Координатор производство на управляващи табла

Координатор производство на управляващи табла

bazar.bg

Координатор производство на управляващи табла Строителство › Технически ръководители Фирма "ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" EOOД е част от фирмената група ЛИБХЕР и принадлежи към дивизията "Аероспейс и Транспортейшън". Основната дейност на фирмата е производството на климатичн... с. Царацово, Пловдив днес Наблюдавай Фирма "ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" EOOД е част от фирмената група ЛИБХЕР и принадлежи към дивизията "Аероспейс и Транспортейшън". Основната дейност на фирмата е производството на климатични системи за релсов транспорт - влак, трамвай и метро. Клиенти на фирмата са вагоностроителни заводи по цял свят. От месец септември 2018г. фирмата старира производството на изцяло нов продукт - охладителни модули за транспортни моторни превозни средства. Следвайки своя път на развитие, през 2019 год. фирма "ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" EOOД навлезе в съвсем нова индустриална сфера, а именно производство на бетоновози. Описание на длъжността: - техническо лице за контакт с клиенти при изграждането на управляващи табла, по-конкретно изясняване на неуточнени клиентски изисквания; - проверка на реализуемостта за производство на управляващите табла при спазване на клиентските изисквания; - обработка и въвеждане в ERP системата на клиентските материални спецификации; - изготвяне на програми за оптимизиране на производството; - изготвяне на работни планове; Изисквания към кандидатите: - техническо образование в областта Електротехника; - професионални познания в областта на електромонтажа (изграждане на електро и контролни табла е предимство); - умения за работа с ERP програми; - умения за работа с MS Office; - немски английски език писмено и говоримо (минимум ниво В2) - немският език е предимство;

06.08|16:20

2
БГ Строй -Д ЕООД търси координатор по безопасност и здраве

БГ Строй -Д ЕООД търси координатор по безопасност и здраве

www.alo.bg

БГ Строй -Д ЕООД търси координатор по безопасност и здраве Месторабота Люлин 7, гр. София, обл. София Длъжност : Координатор по безопасност и здраве БГ Строй -Д ЕООД Фирма Граждански договор Друг Съгласно Закона за безопасност и здраве Координатор по безопасност и здраве може да бъде строителен техник или строителен инженер.

25.02|01:24

0
Работа в кол център с НЕМСКИ

Работа в кол център с НЕМСКИ

www.olx.bg

Работа в кол център с НЕМСКИ 2200 лв. гр. София, Зона Б-5-3 вчера Постоянна

28.07|01:26

9
Работа с Немски, Италиански, Испански OTC OM

Работа с Немски, Италиански, Испански OTC OM

www.olx.bg

Работа с Немски,Италиански,Испански OTC OM от 2490 лв. до 2990 лв. гр. София, 7-ми 11-ти километър днес Постоянна

25.05|09:39
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата