Консултант Медицинска козметика Wellness експерт Личностно развитие - търсене свободни работни места и продължават при поискване

  • >> Следващото

1
Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие

Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие

www.olx.bg

Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие от 600 лв. до 1200 лв. гр. Пловдив, Каменица 1 днес от 600 лв.до 1200 лв.: Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие 600 – 1200 лв. на месец ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ Партнираме си с ORIFLAME и търсим да назначим екип от Консултанти по Медицинска к...

28.02|22:12

1
Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие/

Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие/

www.olx.bg

Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие/ от 600 лв. до 1200 лв. гр. Пловдив, Каменица 1 днес Постоянна от 600 лв.до 1200 лв.: Консултант Медицинска козметика/ Wellness експерт/ Личностно развитие/ Време и усилия за Нови Възможности. Нови Начини за Работа и ОНЛАЙН РАБОТА . ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ Партнираме си с ORIFLAME...

27.03|17:37

1
Младши експерт Предучилищно образование и личностно развитие

Младши експерт Предучилищно образование и личностно развитие

bazar.bg

Младши експерт Предучилищно образование и личностно развитие Работа › Мениджъри и експерти 850 лв Община Шумен търси да назначи служител за длъжността Младши експерт "Предучилищно образование и личностно развитие" в отдел "Образование, наука и развитие"Основна цел на длъжността: Организира и подпо... гр. Шумен днес Наблюдавай Община Шумен търси да назначи служител за длъжността Младши експерт "Предучилищно образование и личностно развитие" в отдел "Образование, наука и развитие"Основна цел на длъжността: Организира и подпомага дейността на ДГ и подготвителните групи в училищата за осъществяване на държавната политика в предучилищното възпитание; Опосредства връзката между ДГ и финансиращия орган и участва в реализиране на дейностите на общината по изпълнение на чл.256 от ЗПУО; Организира и подпомага дейността на ДГ при решаване на въпросите, свързани с ресурсното осигуряване на дейностите в предучилищното образование. Области на дейност: Съдейства за организацията на образователно-възпитателния процес в общинските ДГ; Планира, организира и контролира изпълнението на държавните образователни стандарти (ДОС) в общинските ДГ; Съдейства на директорите на ДГ по прибиране и задържане в детските градини и училищата на децата, подлежащи на задължителна подготвителна група. Преки задължения: Планира и осъществява дейността си в съответствие с основните задачи на общината, свързани с предучилищното възпитание и конкретните цели и задачи на дирекция ОНК в тясно взаимодействие с ДГ и подготвителните групи към училищата; Подпомага директорите на детските заведения при прилагането и спазването на държавните изисквания в областта на предучилищното възпитание и дейностите по прилагането на основните нормативни документи на МОН; Контролира и подпомага управленческата и административна дейност на директорите на ДГ и подготвителните групи към училищата в съответствие със ЗПУО; Съгласува и при необходимост коригира представените заявки от директорите на детски градини за необходимите учебни материали и задължителна документация, като отговаря за осигуряването, воденето и съхранението им; Оказва методическа помощ върху дейността на управленческите органи в предучилищните институции относно планирането, осигуряването на единни педагогически изисквания между учители, родители и деца; организацията на контролната дейност; Води регистър на закритите и преобразувани образователни структури, както и документи, удостоверяващи местонахождението на задължителната документация и стопанисването на материалната база; Участва в изготвянето на становища за откриване, закриване и преобразуване на ДГ в общината; за откриване и закриване на частни ДГ по дадени предложения на граждани и организации; Контролира: планирането и контролната дейност на директора; изпълнението на бюджета на ДГ; спазването на ДОС в областта на предучилищното възпитание и документите по прилагането на основните нормативни документи на МОН; организацията на работа на подготвителни групи и обхвата на децата, подлежащи на задължителна подготовка; Предлага на директора на дирекция ОНК и началника на отдел ОНР експертни оценки по изпълнение изискванията на нормативните документи от директорите на детски градини; Следи за поддържането на материално-техническата база на детските градини, осигурените материали и пособия; Контролира храненето и здравословното състояние на децата; Организира изпълнението на политиките за работа с деца със СОП; Оказва съдействие и контрол на Центъра за подкрепа на личностно развитие, за дейностите оказващи подкрепа на деца на ресурсно подпомагане, с езиково-говорни нарушения и нужда от психологическа помощ; Съдейства при организиране квалификационната дейност на учителите, директорите на детски градини, стимулира добрите практики на учители от детски градини във възпитателно-образователния процес; Участва в педагогически съвети; Проверява и изготвя отговори по сигнали, писма, жалби и др., съобразно своите компетенции; В резултат на дейността си изготвя отчет за състоянието на предучилищното състояние в общината за изтеклата учебна година; Изисквания за заемане на длъжността: Минимална образователна степен: бакалавър; Професионална област - предучилищно възпитание; Минимален професионален опит – не се изисква. Необходими компетентности: Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения; Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел; Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма; Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите; Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността: - да познава и прилага нормативните документи в областта на образованието и други нормативни актове; - правилно да прилага вътрешните правила и процедури в администрацията, имащи отношение към работата му. Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността. Начин на кандидатстване: Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля натиснете бутон „Кандидатствай“, за да изпратите ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Копия от дипломи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да представите на интервюто. Община Шумен в качеството си на Администратор обработва Вашите лични данни в изпълнение на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и политика за защита на личните данни на Община Шумен. Информация на www.shumen.bg.

31.05|16:25

0
Консултант и специалист медицинска козметика и красота

Консултант и специалист медицинска козметика и красота

bazar.bg

Консултант и специалист медицинска козметика и красота Работа › Търговски представители и дистрибуция 1 000 лв Компания за медицинска козметика има нов проект за бърза реализация с нарастващ месечен доход. Търсите динамика и комуникация с различни клиенти?Искате да се развивате и да учите нови неща? Ако отгово... гр. Пловдив днес Наблюдавай Компания за медицинска козметика има нов проект за бърза реализация с нарастващ месечен доход. Търсите динамика и комуникация с различни клиенти? Искате да се развивате и да учите нови неща? Ако отговорът е „Да“ сте попаднали на подходящата позиция: Консултант и специалист медицинска козметика и красота За позицията ще Ви е необходимо: - Търговски усет и желание за бързо развитие - Мотивация и желание за работа с хора - Не е нужен опит - Лица на 16+ Компанията предлага: - Въвеждащо обучение съобразно професионалните Ви нужди; - Конкурентно възнаграждение; - Работа в сплотен и мотивиран екип; - Възможност за професионално развитие; - Гъвкаво работно време; - Възможност за по–здравословен живот; - Възможност за работа от вкъщи или от нашия физически шоурум; В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало, моля изпратете директно своята автобиография! Очакваме Ви!

05.03|22:10

0
Увеличи доходите си/ Личностно развитие и Финансова свобода

Увеличи доходите си/ Личностно развитие и Финансова свобода

bazar.bg

Увеличи доходите сиЛичностно развитие и Финансова свобода Работа › Надомна работа 1 000 лв БЕЗ ИНВЕСТИЦИЯ, БЕЗ ПРОДАЖБА, БЕЗ ЗАГУБА НА ВРЕМЕ И ПАРИ! ✅ Казвам се Цветозар Василев.

26.07|19:09

8
Надомна/онлайн работа/ Дистрибуция на Козметика и Wellness пакети

Надомна/онлайн работа/ Дистрибуция на Козметика и Wellness пакети

www.olx.bg

Надомна/онлайн работаДистрибуция на Козметика и Wellness пакети от 40 лв. до 2000 лв. гр. Карнобат днес Постоянна от 40 лв.до 2000 лв.: Разширявам екипа си. Може да работите от вкъщи и имате нужда само от телефон или таблет и 1 час на ден. Ако се интересувате от продажба на козметични или на уелнес продукти онлайн, пишете ми. Идеята т...

19.11|12:14

0
Консултант/козметика

Консултант/козметика

bazar.bg

Консултант/козметика Работа › Надомна работа Заповядай в моя екип и стани част от голямото семейство на руската козметична компания Фаберлик! Ако искаш да пазаруваш уникалните продукти за себе си, семейството или приятелите се регистрирай ТУК ... гр. Ямбол днес Наблюдавай Заповядай в моя екип и стани част от голямото семейство на руската козметична компания Фаберлик! Ако искаш да пазаруваш уникалните продукти за себе си, семейството или приятелите се регистрирай ТУК - bit.ly/Faberlicdani и ще се възползваш от 20-26% отстъпка от каталожната цена! ❗РЕГИСТРАЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНА❗ Получавате подарък за регистрация при първа поръчка! И още до 70% отстъпки, бонуси и подаръци! Ако искаш допълнителен доход, Фаберлик дава неограничени възможности за развитие, който може да постигнеш по приятен начин! Продуктите са качествени, на ниски и достъпни цени!

31.01|19:29

0
Представител/Консултант на кислородна козметика

Представител/Консултант на кислородна козметика

www.olx.bg

Представител/Консултант на кислородна козметика от 50 лв. до 1000 лв. гр. Свищов днес

13.03|11:28

2
Консултант продавач в специализиран магазин за корейска козметика

Консултант продавач в специализиран магазин за корейска козметика

bazar.bg

Консултант продавач в специализиран магазин за корейска козметика Работа › Продавачи и касиери 1 250 лв Търсим продавач-консултант в първия специализиран магазин за корейска козметика Сеул Козметикс в Сердика център. Ние вярваме, че за все повече хора високото качество, доброто здраве и връзката с пр... гр. София вчера Наблюдавай Търсим продавач-консултант в първия специализиран магазин за корейска козметика Сеул Козметикс в Сердика център. Ние вярваме, че за все повече хора високото качество, доброто здраве и връзката с природата се превръщат в начин на живот. Стремим се да предлагаме стойностни продукти, израз на този начин на живот. Нашият консултант-продавач е: • Комуникативен, открит и отговорен човек; • Любезен, честен и позитивен към хората; • С интерес към козметиката и личната грижа; • С желание да учи; • Работа на смени е търсен начин на работа; • Работи с парични средства, без затруднения ; Вашите задачи като консултант са: • Първо - Вие ще бъдете лицето на магазина - човека, когото клиентите търсят за съдействие и съвет; • Ще давате пълна и аргументирана консултация в магазина с цел да намерите най-подходящ продукт за клиента; • Вие активно ще се грижите за подредбата и представянето на стоките; • С участие в инвентаризация на стоките; • Ще работите на каса. Нашето предложение: • Стартово брутно заплащане в размер на 1100 лв. + % бонус оборот очакван бонус от 150лв. до 300лв./; • Работа на пълен работен ден; • Коректност и точност по отношение на заплащането; • Работа на смени; Ако горното предизвиква Вашият интерес, моля кандидатствайте сега

27.04|05:34

0
Консултант кислородна козметика (натурална френска линия )

Консултант кислородна козметика (натурална френска линия )

www.olx.bg

Консултант кислородна козметика (+ натурална френска линия ) от 50 лв. до 1000 лв. гр. Свищов днес

22.02|10:54

0
Бюти консултант в бутик за селективна натурална козметика L' OCCITANE

Бюти консултант в бутик за селективна натурална козметика L' OCCITANE

bazar.bg

Бюти консултант в бутик за селективна натурална козметика L'OCCITANE Работа › Продавачи и касиери L’Occitane е късче от Прованс, Южна Франция.Място, на което можете да избягате от ежедневието, да усетите духа на Прованс и да се потопите в уханията му. Марката е създадена през 1976 година и предлаг... гр. София днес Наблюдавай L’Occitane е късче от Прованс, Южна Франция. Място, на което можете да избягате от ежедневието, да усетите духа на Прованс и да се потопите в уханията му. Марката е създадена през 1976 година и предлага натурални и щадящи околната среда продукти за лице, тяло, коса, парфюми и аромати за дома. Ако имате интереси в сферата на козметиката и грижата за кожата, ние Ви каним да се присъедините към екипа от консултанти по красота на L’Occitane България. Търсим отговорни, дисциплинирани, огранизирани, целенасочени и мотивирани към резултата хора. С отлични комуникационни качества и позитивно излъчване. Опитът в индустрията за красота и владеенето на английски език са предимство, както и възможността за започване на обучение в най-кратки срокове. В момента набираме кандидати с възможност за работа в търговски център. От Вас ще очакваме да познате отлично портфолиото, да предлагате компетентно и вежливо обслужване на клиентите, да се грижите за подредбата според правилата на бранда, както и за добрата хигиена търговското помещение. Да приемате стока, да работите с касов апарат и с терминали за банкови плащания, да издавате фактури. Фирмата предлага работа с мотивиран екип в приятна работна среда. Можете да разчитате на постоянен трудов договор, базово възнаграждение и бонуси, обвързани с постигнатите резултати. Очакваме Вашата автобиография и актуална снимка. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 15.03.2022 г. гр.София

25.02|14:21

9
Магазин за парфюмерия, козметика, перилни и почистващи препарати търси продавач-консултант/ка

Магазин за парфюмерия, козметика, перилни и почистващи препарати търси продавач-консултант/ка

www.alo.bg

Магазин за парфюмерия, козметика, перилни и почистващи препарати търси продавач-консултант/ка Въстанически / Кючук Париж, гр. Пловдив, обл. Пловдив Длъжност : Продавач-консултант/ка магазин Светлина Фирма Трудов договор Търговия, Продажби Пловдив, Кючук Париж, ул. Георги Кондолов 5. Магазин за парфюмерия, козметика, перилни и почистващи препарати ”Светлина” търси продавач-консултант, ТД Добри условия на работа и заплащане.

06.03|11:17

0
МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ

МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ

bazar.bg

МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ Работа › Счетоводители и финансови консултанти 1 400 лв Създадена през 2005 г., днес “ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е една от най-големите небанкови финансови институции на българския пазар. Ценим високо нашите служители и сътрудници и знаем, че те са основният ... гр. Нови пазар, Шумен днес Наблюдавай Създадена през 2005 г., днес “ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е една от най-големите небанкови финансови институции на българския пазар. Ценим високо нашите служители и сътрудници и знаем, че те са основният двигател на успехите, които постигаме. Нашата основна мисия е да развием една ефективна, динамична и организирана компания, в която като МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ ще имате възможност да придобиете нови знания, интересни и добри практики, както и да се справяте със ситуации с предизвикателни задачи. Активности и задачи: • развиване и разширяване на пазарната ниша, като търсите алтернативни канали за дистрибуция и реклама • осъществяване на подбор и обучение на екип от кредитни консултанти • разпределяне, съдействие и контрол на изпълнението на поставените цели на управляваните екипи • ежедневна оценка и анализ на постигнатите продажбени цели Нашият кандидат: • умее да управлява екип • има опит и желание за работа в директните продажби • е ориентиран към постигане на високи резултати • е с подходящо образование • има валидна шофьорска книжка Нашето предложение: • обучение и повишаване на квалификацията от добре подготвени бизнес треньори от нашата „Изи Академия“ • управление на екип от Кредитни консултанти • възможност за дългосрочно професионално развитие в компанията • бонусна система според постигнатите резултати • богат пакет от преференции Ако предложението ни е предизвикало интереса Ви и искате да станете част от основния двигател на нашите успехи, очакваме Вашата автобиография и Ref. № на позицията, за която кандидатствате. Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Подробна информация относно начина, по който обработваме личните Ви данни, ще намерите, в менюто „Кандидатствай за работа“ - Изявление за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на кандидати за работа (в съответствие с GDPR), на нашия сайт.

04.01|17:31

0
Ръководител на екип за развитие

Ръководител на екип за развитие

bazar.bg

Ръководител на екип за развитие Работа › Мениджъри и експерти Екип Фаберлик Вива търси ръководител на екип за развитие! Отстъпки за клиенти до 70% за продукти за дома, семейството, здравето и красотата и допълнителни отстъпки за регистрирани клиенти от 20% до 26... гр. София днес Наблюдавай Екип Фаберлик Вива търси ръководител на екип за развитие! Отстъпки за клиенти до 70% за продукти за дома, семейството, здравето и красотата и допълнителни отстъпки за регистрирани клиенти от 20% до 26%. Ръководителя на екип получава комисионна от 3% до 23% и бонуси над 2000лв. За повече информация, кандидатствайте. Успех!

22.11|01:47

0
Търси специалист, обучение и развитие

Търси специалист, обучение и развитие

www.alo.bg

Търси специалист, обучение и развитие обява за работа в Пловдив Длъжност : Работа като Административни специалисти Бюро по труда Пловдив Агенция за подбор на персонал Трудов договор Образование, Администрация Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Пловдив ] Място на работата: Насeлено място към общ. Пловдив, обл. Пловдив Наименование на длъжността: 2424-6002 - Специалист, обучение и развитие Основни от..

08.12|03:27

1
Интернет развитие(Пасивен доход)

Интернет развитие(Пасивен доход)

www.olx.bg

Интернет развитие(Пасивен доход) от 200 лв. до 3000 лв. гр. София, Зона Б-5 днес Постоянна

26.04|12:56

0
Началник отдел Икономика, развитие и туризъм

Началник отдел Икономика, развитие и туризъм

bazar.bg

Началник отдел Икономика, развитие и туризъм Работа › Мениджъри и експерти 990 лв ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Девин, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Дружба” №1, тел. 03041/21 74, факс 03041/26 61, на основание чл. ... гр. Девин, Смолян днес Наблюдавай ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Община Девин, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Дружба” №1, тел. 03041/21 74, факс 03041/26 61, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-60 от 15.02.2021 г. на кмета на община Девин обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: 1. Конкурсът се обявява за длъжността началник на отдел „Икономика, развитие и туризъм” в Общинска администрация – Девин. 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: • образование – висше; • степен на образование – бакалавър; • минимален ранг – ІІІ младши; • минимален професионален опит – 4 години; • компютърна грамотност. 3. Начин на провеждане на конкурс: Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе чрез: решаване на тест и интервю. 4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи: Заявление по образец – Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), към което прилагат: • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. • Копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг. • Копия от други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността. 5. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 ч. на 01.03.2021 г., в Общинска администрация – Девин, на адрес: гр. Девин, ул. „Дружба”, № 1, лично от кандидата или чрез пълномощник. Документите може да се подават по електронен път на електронната поща на община Девин: obshtina@devin.bg, като в този случай заявлението (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС) и декларацията (по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС) следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Документи, постъпили след обявените срокове се връщат на кандидатите и същите не се допуснат до участие в конкурса. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите на място ще бъде предоставена длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения в тях електронен адрес. 6. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, се обявяват на информационното табло във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1 и на интернет страницата на Община Девин – www.devin.bg, секция „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, подсекция „Свободни работни места в общинска администрация”. 7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Основна цел на длъжността е организиране и координиране на цялостната дейност на отдел „Икономика, развитие и туризъм”. Организиране и контролиране на изпълнението на дейностите по икономика, развитие, горско и селско стопанство, туризъм и опазване на околната среда, защита от бедствия и управление при кризи, обществени поръчки, съобразно Устройствения правилник на общинската администрация и приложимите нормативни актове. Областите на дейност са: Икономика и защита на потребителите; Регионално развитие и проекти; Туризъм; Общински гори и поземлен фонд; Околна среда и управление на отпадъците; Обществени поръчки и правно-нормативно осигуряване; Защита от бедствия и управление при кризи. Съдействие и контрол на кметовете на кметства и кметски наместници по въпроси, свързани с икономическото и регионалното развитие, общинските гори и поземления фонд, околната среда и управлението на отпадъците, защитата от бедствия и управлението при кризи. 8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 650 лева за първа степен. Конкретният размер се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС могат да се изтеглят от интернет страницата на община Девин - www.devin.bg, секция „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, подсекция „Свободни работни места в общинска администрация”.

16.02|16:14

0
Специалист продуктово развитие и продуктови системи

Специалист продуктово развитие и продуктови системи

bazar.bg

Специалист продуктово развитие и продуктови системи Работа › Инженери Кои сме ние? ТЕХНОСИМ е българска компания за производство на висококачествени бетонови керемиди и паважи, основана през 2007г. Компанията е сред пазарните лидери за покривни решения на Балканите, з... гр. София днес Наблюдавай Кои сме ние? ТЕХНОСИМ е българска компания за производство на висококачествени бетонови керемиди и паважи, основана през 2007г. Компанията е сред пазарните лидери за покривни решения на Балканите, заводът е напълно автоматизиран и оборудван с последно поколение машини на водещи в тази област производители. Производствената база е локализирана в кв. Враждебна, гр. София. Защо да се присъедините към екипа на Техносим? Техносим разширява своя екип от мотивирани специалисти и предлага възможности за професионална реализация в различните производствени и търговски направления на компанията. Компанията цени индивидуалния принос на всеки служител и непрекъснато се стреми да усъвършенства своя подход по отношение на управлението и развитието на хората. Като част от екипа на БС Група компании, ние имаме утвърдени традиции на пазара и стратегическа визия за бъдещето. Ако сте мотивирани да станете част от нашия екип и да се развивате заедно с нас, може би тази възможност е за Вас: СПЕЦИАЛИСТ ПРОДУКТОВО РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТОВИ СИСТЕМИ Ref.N Prod - 02/2022 Основни отговорности: Отговаряте за развитието на продуктовото портфолио на дружеството с оглед подобряване на пазарното позициониране на дружеството и съобразно търсенията и очакванията на клиентите; Активно участвате в развитието на съществуващите и при разработването на нови продуктови системи и решения; Осигурявате технически консултации и съдействате на клиентите при избора на подходящи продукти за конкретния проект; Предлагате избора и окомплектовката на аксесоарите по избраното решение; Изготвяте количествени сметки и оферти на база постъпили запитвания и въз основа на проведените разговори с клиентите; Оказвате пълно съдействие на клиентите в целия процес по разработването и управлението на договорирания проект до окончателното му предаване на клиента в завършен вид; Анализирате предстоящите нужди на клиентите, техните очаквания и изисквания; Участвате в разработването и въвеждането на нови продуктови системи; Участвате активно в целия процес по разработване на нови продуктови решения, изпитанията им, сертифицирането им и въвеждането им в производство и потребление; Участвате с техническа и инженерна подкрепа в планирането и изготвянето на каталози, брошури и други спомагателни материали, свързани с предлаганите от дружеството продукти и продуктови системи; Изпълнявате и други конкретно възложени задачи от прекия ръководител; Изисквания към кандидатите: Висше строително образование; Опит в проектирането на част Конструкции или дървени конструкции ще се счита за сериозно предимство; Търговски опит в предлагането на индустриални продукти /системни решенияили в производствено звено на такива ще се счита за сериозно предимство; Много добро владеене на AutoCAD или ползване на алтернативни програми за изчертаване; Много добра компютърна грамотност; Много добро владеене на английски език - включително технически английски; Умения за работа в екип; Много добра комуникативност, умения презентиране и водене на преговори; Готовност за вземане на решения и изпълнение на планове без пряк контрол; Желание за развитие, отговорност и прецизност в работата; Място на работа: кв. Враждебна, гр. София Ние предлагаме: Първоначално обучение и запознаване с предлаганите от дружеството продукти и продуктови системи; Модерна и високо технологична среда на работа; Осигурени средства за транспорт; Допълнително здравно осигуряване; Дългосрочна заетост; Възможност за развитие - израстване в позицията и заемане на координационни и контролни функции; Необходими документи за кандидатстване: Актуална автобиография; Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате,че отговаряте на посочените изисквания и сте готови да приемете предизвикателството, моля изпратете автобиография не по-късно от 15 Март 2022 година; Одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю. Уведомяваме Ви, че данните, които предоставяте са защитени по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и ще бъдат използвани само за нуждите на настоящия подбор.

18.02|10:34

0
Мениджър Бизнес Развитие/ Business Developer

Мениджър Бизнес Развитие/ Business Developer

www.olx.bg

Мениджър Бизнес РазвитиеBusiness Developer гр. Варна, Център днес Постоянна

29.10|13:25

0
Има свободни позиции за сериозни и амбицирани хора за развитие!

Има свободни позиции за сериозни и амбицирани хора за развитие!

www.olx.bg

Има свободни позиции за сериозни и амбицирани хора за развитие! гр. София, Люлин 10 днес Постоянна

26.08|14:59

0
Свободни позиции за сериозни и амбицирани хора за развитие

Свободни позиции за сериозни и амбицирани хора за развитие

www.olx.bg

Свободни позиции за сериозни и амбицирани хора за развитие от 1000 лв. до 3500 лв. с. Вакарел днес Постоянна

03.09|20:08

0
Свободни позиции за бизнес партньори - финансово развитие

Свободни позиции за бизнес партньори - финансово развитие

www.olx.bg

Свободни позиции за бизнес партньори - финансово развитие гр. Варна, Възраждане 1 днес

17.09|11:11

0
Работа за жени,които искат признание и развитие

Работа за жени,които искат признание и развитие

www.olx.bg

Работа за жени, които искат признание и развитие от 50 лв. до 850 лв. гр. Велико Търново, Бузлуджа днес

04.05|08:56

9
Медицинска сестра

Медицинска сестра

bazar.bg

Медицинска сестра Медицински работници › Медицински сестри и санитари 1 150 лв Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Длъжност : Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Длъжност : Медицинска сестра Код по НКПД : 2221 6001 І. МЯСТО В СТРУКТУРАТА Структурно звено : Група в Детската ясла ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Основна функция на длъжността: Полага грижи при отглеждането и възпитанието на деца до 3 годишна възраст. Основни трудови задължения : 1. Приема новопостъпилите деца и запознава родителите с Правилника за вътрешния ред и режима на децата. 2. Провежда ежедневен филтър на децата термометрия, оглед на кожа и лигавици, проверка за главови въшки/. 3. Провежда организирани занимания на децата в групата по писмени и устни указания на педагога на яслата. 4. Наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ. При всяко остро заболяване или злополука незабавно уведомява директора на детската ясла, родителите и личния лекар на детето. 5. Взема под личен патронаж новопостъпилите деца и съобразява режима, заниманията и грижите през периода на адаптация, като прилага индивидуален подход към всяко дете. 6. Предава децата на родителите, като ги уведомява за здравословното им състояние и поведение. 7. Приема и разпределя храната, като спазва количеството на отделните порции и следи за апетита на децата. Подпомага тези деца, които не могат да се хранят сами. 8. Осигурява редовно течности и проследява уринирането и дефекирането на децата. Поставя и вдига от сън децата, като преоблича изпотените. 9. Активно участва в провеждането на комплексната Програма за промоция на детското здраве в яслена възраст. 10. Извършва антропометрични измервания на децата. 11. Взема материали за микробиологичен и паразитологичен анализ и следи за получаване на резултатите. 12. Следи за провеждането на имунизациите съгласно имунизационния календар. 13. Ежедневно при хубаво време извежда децата на разходка, като не допуска консумирането на диворастящи гъби и неизвестни плодове от различни растения. 14. Стои неотклонно в групата, а при необходимост от отлъчване осигурява присъствието на друг възрастен при децата и иска разрешение от директора на яслата. Не напуска работното си място преди да предаде децата на медицинската сестра, която я заменя. 15. Контролира работата на детегледачката и следи за спазване на хигиенния режим в помещенията. 16. Контролира спазването на изискванията към факторите на средата. 17. Един път седмично измива и дезинфекцира играчките на децата. 18. Спазва Правилника за вътрешния ред, санитарно хигиенните изисквания и всички вътрешни нормативни актове, издадени от работодателя. 19. Води изискващата се документация : · Рапорт на групата · Ведомост за присъствието на децата · Журнал за заразни заболявания · Журнал за контактни на заразни заболявания · Здравна карта на детето · Тетрадка за педагогически указания · Работи с компютър с програмен продукт „ Сладко бебе“. Основни отговорности : Отговаря за цялостната дейност в групата, в която работи. Отговаря за живота, здравето и възпитанието на децата. Отговаря за храненето на децата. Носи отговорност за точното и в срок изпълнение на поставените задачи от директора на яслата и педагога. Медицинската сестра, на която стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжна незабавно да уведоми директора на Детска ясла № 55, Дирекция „Социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи. Същото задължение има лицето, на което това е станало известно във връзка с упражняваната професия или дейност, дори и ако е обвързано с професионална тайна. ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ Организационна подчиненост на длъжността : Длъжността е пряко подчинена на директор ясла. Взаимодействие с други звена и длъжности : При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с всички длъжности в детската ясла. ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА Специфични условия на труд : Работи с деца в ранна детска възраст. Работно облекло и лични предпазни средства : Ползва работно облекло. Режим на труд и почивка : Работи по график, изготвен от директора на яслата, I- ва смяна от 7.00 часа до 14.00 часа, с почивка от 9.45 часа до 10.00 часа, II- ра смяна от 12.00 часа до 19.00 часа, с почивка от 13.45 часа до 14.00 часа, целодневно дежурство от 7.00 часа до 19.00 часа, с почивка от 14.00 часа до 15.00 часа. V. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА Формиране на основната работна заплата : Съгласно вътрешните правила за работната заплата и уговореното в индивидуалния трудов договор. Допълнителни възнаграждения : Съгласно вътрешните правила и договореното в индивидуалния и колективния трудов договор. VІ. ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Специални изисквания и правоспособност : Диплома за завършено медицинско образование с правоспособност - медицинска сестра или акушерка. VII. ПРАВА 1.Произтичат от Кодекса на труда, Наредба №26 и Закона за закрила на детето. 2. Има право да дава предложения за внедряване на новости. 3.Има право да повишава професионалната си квалификация и образование. VІIІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Образование : Степен „специалист”, висше образование - образователно квалификационна степен „бакалавър” Професионален опит : Не се изисква. Специални знания и умения : Нормативни актове за санитарно хигиенните изисквания. Имунизационен календар на Р. България. Нормативни актове, свързани с държавните стандарти по извършване на медицинска дейност. Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в детско заведение. Личностни изисквания : Комуникативност Тактичност Умения за работа в екип, с деца и родители Да разбира детската психика и поведение Отговорност Лоялност Дисциплинираност

14.01|10:45

2
Медицинска сестра ДГ № 28 Пролет

Медицинска сестра ДГ № 28 Пролет

bazar.bg

Медицинска сестра ДГ № 28 Пролет Медицински работници › Медицински сестри и санитари 950 лв Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ № 28 ,, Пролет’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения:-При... гр. Варна днес Наблюдавай Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ № 28 ,, Пролет’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения: -Прием на деца филтър; -Наблюдава здравословното състояние на децата; -Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ № 43 не по-късно от 21.12.2020 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

15.12|16:48

5
Търси медицинска сестра

Търси медицинска сестра

www.alo.bg

Търси медицинска сестра Месторабота гр. Бургас, обл. Бургас Длъжност : Медицински сестри и акушерки Бюро по труда Бургас Агенция за подбор на персонал Трудов договор Здраве, спорт, Медицина, Фармация Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бургас ] Място на работата: Насeлено място към общ. Бургас, обл. Бургас Наименование на длъжността: 2221-6001 - Медицинска сестра Основни отговорности: Осъще..

11.12|00:08

5
Медицинска сестра, почасово

Медицинска сестра, почасово

bazar.bg

Медицинска сестра, почасово Медицински работници › Медицински сестри и санитари 650 лв За нуждите на частна детска градина кв.”Манастирски ливади - запад” търсим да назначим медицинскa сестрa (работата е подходяща и за пенсионер и студенти по медицина) на 4 часа работно време от 8.00 до... гр. София днес Наблюдавай За нуждите на частна детска градина кв.”Манастирски ливади - запад” търсим да назначим медицинскa сестрa (работата е подходяща и за пенсионер и студенти по медицина) на 4 часа работно време от 8.00 до 12.30ч. или на 6 часа работно време от 8:00 до 14:00ч. Изисквания към длъжността: Професионален опит: задължителен; Умение и желание за работа с деца на възраст от 2 до 7 години; Да познава действащите нормативни документи на МЗ, РИОКОЗ, касаещи правилното развитие и здравето на децата; Добра комуникативност и умения за работа в екип; Отговорност към работата. Отговорности: - провежда сутрешен филтър на децата; - отглеждане на децата, спазване на дневния режим, личната хигиена на децата, храненето, обличането; - водене на мед.документация; - контролира санитарно-хигиенното състояние на групата, следи и спазва всички правила на личната хигиена и хигиената по обслужване на децата. Ние предлагаме: - работа с малки групи; - добри условия на труд; - позитивна и приятна работна среда. С предимство са кандидатите с опит. Работата е подходяща и за пенсионери. При проявен интерес моля, изпратете CV и актуална снимка

24.09|15:37

13
Медицинска сестра с опит

Медицинска сестра с опит

www.olx.bg

Медицинска сестра с опит гр. Варна, Гранд Мол Варна днес

12.01|18:13

7
Търси се Медицинска сестра

Търси се Медицинска сестра

www.olx.bg

Търси се Медицинска сестра гр. София, 7-ми 11-ти километър днес

14.02|23:53

5
САНИТАР/КА ЗА ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

САНИТАР/КА ЗА ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

bazar.bg

САНИТАР/КА ЗА ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ Медицински работници › Медицински сестри и санитари УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ САНИТАР ЗА ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ.Работа на трудов договор - по графикСедем часов работен ден.Профил на кандидата:- завършено средно образование;- отговорно... гр. София вчера Наблюдавай УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ САНИТАР ЗА ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ. Работа на трудов договор - по графикСедем часов работен ден.Профил на кандидата: - завършено средно образование; - отговорност и умение за работа в екип; - за предимство ще се счита професионален опит ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА ЗАЕТОСТКОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕОТЛИЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ За контакт: 0888633386 Ст.м.с. А. Недевска Кандидатите, които се интересуват от позицията, могат да дойдат и на място. ВСИЧКИ КАНДИДАТУРИ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ПРИ ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, СПОРЕД ЗЗЛД.

12.01|06:58

5
Медицинска сестра в яслена група

Медицинска сестра в яслена група

bazar.bg

Медицинска сестра в яслена група Медицински работници › Медицински сестри и санитари 1 070 лв Грижа и възпитание на деца от 1 до 3 гдишна възраст гр. София днес Наблюдавай Грижа и възпитание на деца от 1 до 3 гдишна възраст

10.11|14:34

12
медицинска сестра за гледане на възрастен

медицинска сестра за гледане на възрастен

bazar.bg

медицинска сестра за гледане на възрастен Работа › Болногледачи и социални работници Медицинска сестра (пенсионер), с дългогодишен опит в чужбина и референции от работодателите, владееща немски и италиански език, предлага грижите си за гледане на възрастен, както по часово, така и 24 ... гр. София, Център днес Наблюдавай Медицинска сестра (пенсионер), с дългогодишен опит в чужбина и референции от работодателите, владееща немски и италиански език, предлага грижите си за гледане на възрастен, както по часово, така и 24 часа. Свободна от септември месец 2020 г.

28.07|11:14

0
Медицинска сестра – заОУ Васил Априлов

Медицинска сестра – заОУ Васил Априлов

bazar.bg

Медицинска сестра – за ОУ Васил Априлов Медицински работници › Медицински сестри и санитари 990 лв Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за ОУ ,,Васил Априлов’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения:- Наблюдава ... гр. Варна днес Наблюдавай Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за ОУ ,,Васил Априлов’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения: - Наблюдава здравословното състояние на учениците, като лично информира директора на училището за възникнали проблеми (според възложените от лекаря в здравния кабинет задачи); - Контролира или извършва качествено сутрешно медицинско наблюдение; - Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ № 43 не по-късно от 26.01.2021 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

18.01|15:50

0
търси медицинска сестра и санитарка

търси медицинска сестра и санитарка

www.alo.bg

търси медицинска сестра и санитарка Месторабота Център, гр. София, обл. София Длъжност : медицинска сестра и санитарка поликлиника Фирма Трудов договор Медицина, Фармация, Друг София, поликлиника търси медицинска сестра, висше образование, РВ - 8 часа, РЗ - 900 лв., санитарка, може пенсионерка, РВ - 4 часа, РЗ - 450 лв.

06.04|17:50

1
Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа с. Ягодово

Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа с. Ягодово

www.alo.bg

Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа с. Ягодово обява за работа в Ягодово, Ягодово Длъжност : Работа като Медицинска Сестра Дом за Стари Хора Феде Ин Мария Фирма Трудов договор Медицина, Фармация Подходяща за пенсионери Дом за Стари Хора търси да назначи Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа /може и пенсионерка/. Дневна смяна само. Отговорносите включват

21.02|03:23

8
Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 Звънче

Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 Звънче

bazar.bg

Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 Звънче Медицински работници › Медицински сестри и санитари 990 лв Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 „Звънче“ Детска ясла №14 „Звънче“ търси да назначи две медицински сестри по заместване на пълен работен ден (8 часа дневно - от ... гр. Варна днес Наблюдавай Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 „Звънче“ Детска ясла №14 „Звънче“ търси да назначи две медицински сестри по заместване на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения: -Прием на деца филтър -Дневно наблюдение и грижи за децата до 3 годишна възраст -Водене на документацията Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра/акушерка; 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж; 4. Здравна книжка. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават на ул. „Рила“№2 не по-късно от 15.01.2021г. Телефон за контакт: 052/820 765; 0887 655 527 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Детска ясла №14 „Звънче“ се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

05.01|11:22

2
Медицинска сестра – за Детска градина№ 11Незабравка

Медицинска сестра – за Детска градина№ 11Незабравка

bazar.bg

Медицинска сестра – за Детска градина № 11 Незабравка Медицински работници › Медицински сестри и санитари 990 лв Медицинска сестра – за Детска градина Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ № 11 ,, Незабравка’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 ча... гр. Варна днес Наблюдавай Медицинска сестра – за Детска градина Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ № 11 ,, Незабравка’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения: -Прием на деца филтър; -Наблюдава здравословното състояние на децата; -Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ № 43 не по-късно от 12.02.2021 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

03.02|17:09

2
Медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия

Медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия

bazar.bg

Медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия Медицински работници › Медицински сестри и санитари УМБАЛ ” Св. Екатерина” ЕАД обявява свободна позиция за длъжността медицинскасестра в Отделение по съдова хирургия. Отделението се намира на територията на НКБ.Изискванията към кандидата са:- умение за... гр. София днес Наблюдавай УМБАЛ ” Св. Екатерина” ЕАД обявява свободна позиция за длъжността медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия. Отделението се намира на територията на НКБ. Изискванията към кандидата са: - умение за работа в екип, комуникативност, организираност, координиране на дейности - дискретност, инициативност, лоялност Ние предлагаме: - работа в динамична работна среда - възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения и усърдие; - пълно осигуряване върху трудовите възнаграждения - ваучери за храна ежемесечно по 60.00 лева

30.10|14:34

3
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА

bazar.bg

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА Медицински работници › Медицински сестри и санитари 1 150 лв ЧДГ "Бръмбазък" търси да наеме медицинска сестра за своята яслена група с работно време от 8 до 14 ч.В нашата градина децата се гледат с много внимание и любов, стараем се наистина да ги посрещаме и и... гр. София днес Наблюдавай ЧДГ "Бръмбазък" търси да наеме медицинска сестра за своята яслена група с работно време от 8 до 14 ч. В нашата градина децата се гледат с много внимание и любов, стараем се наистина да ги посрещаме и изпращаме усмихнати, отделяме част от себе си за всяко едно от тях. Tова са малки същества, които сега навлизат в света и 6 часа на ден вие ще сте важна част от тяхната вселена. Ако обичате дечица и сте готови да се грижите за около 20 малчугана на около 2/3годишна възраст, заедно с екип от учители и помощник възпитатели, ще се радваме да се запознаем и да станете част от нашия екип! Ако нямате опит в дейността, не се притеснявайте, ние ще ви обучим, за нас е важно да имате подходящо образование за дейността и желание за работа в екип ! Изпратете ни CV и ние ще се свържем с вас за да уговорим ден за интервю. Предлагаме ви: - Млад и енергичен екип - Постоянен дългосрочен ангажимент - Добро стартиращо възнаграждение с възможност за повишение след показване на постигнати резултати До скоро!

10.03|14:03

0
Експерт Разпределение

Експерт Разпределение

bazar.bg

Експерт Разпределение Работа › Мениджъри и експерти МУЗИКАУТОР е сдружение за колективно управление на авторски права на композитори, автори на текст, свързан с музика, и музикални издатели. Основната му дейност е свързана с отстъпване на права за изпо... гр. София вчера Наблюдавай МУЗИКАУТОР е сдружение за колективно управление на авторски права на композитори, автори на текст, свързан с музика, и музикални издатели. Основната му дейност е свързана с отстъпване на права за използване на музикални произведения, събиране и разпределяне на авторски възнаграждения. МУЗИКАУТОР търси да назначи: Експерт "Разпределение" Основни задължения и отговорности: ∙ Обработва постъпилите отчети от ползватели като за целта: - извършва проверка относно регистрацията на конкретни произведения в базата данни на сдружението – български и чуждестранни; - въвежда програмните отчети в предназначения за това софтуер, с цел извършване на разпределението на събраните възнаграждения, съобразно Правилата за разпределение на МУЗИКАУТОР. - Води писмена и устна комуникация на български и английски език. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Образование – средно или висше; 2. Много добра компютърна и техническа грамотност – Word, Excel (много добро ниво), Internet, работа с база данни и големи обеми от информация; 3. Много добро владеене на английски език - писмено и говоримо; 4. Умение да планират и приеоритизират; 5. да притежават обща музикална култура и интерес в областта на авторското право; 6. Да не са правоносители, както и да не са свързани с ползватели лица. Лични качества: - Комуникативни способности и умение за работа в екип; - Възприемчивост и способност да обработва бързо нова информация; - Прецизност, внимание към детайла; - Оперативност; - Проактивност и желание за оптимизиране на работния процес. Какво предлагаме ние? - Отлична работна атмосфера; - Възможност за дистанционна работа; - Срочен трудов договор - 2 години; За да кандидатствате за позицията, моля изпратете подробна автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 19.03.2021 г. Всички документи ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. От МУЗИКАУТОР събираме следните данни за Вас: имена, адрес, телефон, пол, години, професионален опит, образование, квалификации и друга доброволно предоставена от Вас информация в автобиографията Ви и мотивационното Ви писмо, въз основа на предоставеното съгласие, с цел подбор и оценка на кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате.

09.03|04:36

0
Експерт „ICT доставчици“

Експерт „ICT доставчици“

bazar.bg

Експерт „ICT доставчици“ Производство › Технолози Ние сме високо технологична компания и се стремим да въвеждаме най-новите технологии в сферата на телекомуникациите, IT и ICT услуги, съобразени с индивидуалните изисквания и нужди на клиентите на А1 ... гр. София днес Наблюдавай Ние сме високо технологична компания и се стремим да въвеждаме най-новите технологии в сферата на телекомуникациите, IT и ICT услуги, съобразени с индивидуалните изисквания и нужди на клиентите на А1 България. Позицията предполага проучване на пазара, осъществяване на контакт и изграждане на партньорски взаимоотношения с фирми, предлагащи търсените стоки и услуги и изпълнява ролята на SPOC на ICT , ITS и IoT доставчиците. Какво търсим? Колега, който с желание да се включи в работата на екипа и да ни помага в развитието на процесите по намаляване на разходите на компанията, осигуряване на качество и сигурност на доставките. Този, който може да премине през всяко предизвикателство с много хъс и енергия. Имаш желание да: - Организираш, участваш и контролираш покупката на ICT, ITS и IoT продукти и услуги съгласно установените процеси и процедури - Изготвяш запитвания, анализираш условията на получените оферти и преговаряш с потенциални доставчици с цел оптимални ценови условия - Даваш предложения за оптимизиране на разходите на услуги и материали - Участваш в различни проекти на фирмено и групово ниво - Проучваш пазара и осъществяваш контакт с фирми, предлагащи търсените стоки и услуги - Представляваш А1 България пред доставчиците чрез професионално отношение и стил на комуникация; - Хора с опит и познания в областта на ICT, ITS и IoT продукти и услуги са с предимство! И притежаваш: - висше образование - трудов опит на длъжност със сходни отговорности е предимство - способност за водене на преговори - отговорност, инициативност и изпълнителност; - организационни и аналитични умения - отлични презентационни и комуникативни умения; - отлична компютърна грамотност – МS Office; SAP е предимство - много добро ниво на английски език – писмено и говоримо - желание за професионално усъвършенстване и развитие; Ние ти предлагаме: - възможност да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се индустрии и да работиш за лидера на пазара на телекомуникации; - работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания; - атрактивен социален пакет и допълнителни придобивки; - възможности за обучения и досег с най-новите технологии; - гъвкавост в работното време и място. Привлякохме ли интереса ти? Кандидатствай сега!

29.07|19:30

0
Kонсултант - козметика

Kонсултант - козметика

bazar.bg

Kонсултант - козметика Работа › Продавачи и касиери ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:-получаване и обработка на доставената стока-подреждане на стоките,съгласно установения вътрешен ред-отлично познаване на наличната стока-качествено и бързо обслужване на кли... гр. София днес Наблюдавай ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: -получаване и обработка на доставената стока -подреждане на стоките,съгласно установения вътрешен ред -отлично познаване на наличната стока -качествено и бързо обслужване на клиентите -активна работа за реализиране и увеличаване на продажбите -отлично познаване на вътрешно фирмените правила и спазването им ИЗИСКВАНИЯ: -опит на подобна длъжност е предимство -гъвкавост и индивидуален подход към всеки клиент -отлични комуникативни и презентационни умения -позитивност и предприемчивост -възможност за работа на смени в динамична среда -компютърна граматност -лоялност и коректност спрямо колегите и работодателя НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: -добри условия на работа -дългосрочна реализация -работа на постоянен трудов договор с изпитателен срок

24.11|21:54

0
Медицинска сестра за Първо ОУ Свети Княз Борис I

Медицинска сестра за Първо ОУ Свети Княз Борис I

bazar.bg

Медицинска сестра за Първо ОУ Свети Княз Борис I Медицински работници › Медицински сестри и санитари 950 лв Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за Първо ОУ,,Свети Княз Борис I’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения... гр. Варна днес Наблюдавай Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за Първо ОУ,,Свети Княз Борис I’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения: - Наблюдава здравословното състояние на учениците, като лично информира директора на училището за възникнали проблеми (според възложените от лекаря в здравния кабинет задачи); - Контролира или извършва качествено сутрешно медицинско наблюдение; - Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ № 43 не по-късно от 21.12.2020 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

15.12|16:48

0
Xbox 360 хакнатгр. София, Медицинска академиявчера165 лв

Xbox 360 хакнатгр. София, Медицинска академиявчера165 лв

bazar.bg

Xbox 360 хакнат гр. София, Медицинска академия вчера 165 лв Hello neighbor за ps4 гр. Велинград, Пазарджик вчера 45 лв Gta V PC гр. Велико Търново, Колю Фичето вчера 18 лв Конзолата е в много добро състояние, ползвана е много малко. Към нея има един работещ безжичен джойстик и един за лек ремонт/почистване, кабел за захранване и HDMI кабел. Хакната е, може да си качвате игри, в момента на нея има 48 игри (виждат се на снимките).

18.02|00:30

0
Търси старши експерт

Търси старши експерт

www.alo.bg

Търси старши експерт Месторабота гр. Асеновград, обл. Пловдив Длъжност : Административни специалисти Бюро по труда Асеновград Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Асеновград ] Място на работата: Насeлено място към общ. Асеновград, обл. Пловдив Наименование на длъжността: 2422-6046 - Старши експерт Основни отговорности:..

26.03|18:35

16
Маникюр/Козметика под наем

Маникюр/Козметика под наем

www.olx.bg

Маникюр/Козметика под наем гр. Пловдив, Мараша днес Постоянна Одаване под наем на място за: Маникюристка и Козметичка При интерес позвънете на телефона от обявата

09.06|19:10

3
Експерт, обществени поръчки

Експерт, обществени поръчки

bazar.bg

Експерт, обществени поръчки Работа › Мениджъри и експерти Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.Във връзка с разширяване на екипа, търси... гр. София вчера Наблюдавай Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство. Във връзка с разширяване на екипа, търсим да назначим: Експерт, обществени поръчки Основни изисквания: - Висше строително образование; - Опит на позиция в сферата на обществени поръчки или като ПТО - минимум 5 години; - Отлично познаване на процесите и операциите при изпълнение на отделни видове СМР, както и технологията на ценообразуване и офериране; - Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация; - Умения при тълкуване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и строителството; - Опит в изготвянето на оферти за обществени поръчки – техническо предложение, линейни календарни графици и ценово предложение; - Опит в подаването на обществените поръчки в ЦАИС ЕОП ще се счита за предимство; - Работа със специализиран софтуер - Building Manager и/или Gaudy; - Отлична компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD, MS Project. Отговорности и задължения: - Изготвяне и остойностяване на количествени сметки; - Изготвяне на анализни цени и подготовка на ценови предложения за участие в обществени поръчки; - Изготвяне на технически предложения, включително организация на строителството; технология на строителството; линейни календарни графици; - Анализ, водене, съхраняване и проследяване на цялата документация по изготвяне и предаване на тръжната процедура, както и мониторинг на досието на обществената поръчка до издаване на решение за избор на изпълнител. Ние Ви предлагаме: - Трудов договор с 6-месеца изпитателен срок; - Работа в сплотен и динамичен екип; - Дългосрочна заетост; - Участие в амбициозни и разнообразни проекти; - Фирмени и външни обучения, осигурени от работодател; - Възможност да се развивате професионално; - Допълнителни социални придобивки. За да станете част от екипа ни, моля, изпратете CV. На интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на описаните по-горе изисквания. Всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

12.02|16:15

0
Експерт Международни пазари

Експерт Международни пазари

bazar.bg

Експерт Международни пазари Работа › Мениджъри и експерти 1 900 лв В Еконт сме убедени, че животът трябва и може да е лесен. Затова и услугите, и продуктите, които пускаме на пазара, подобряват и улесняват живота на над 4 милиона българи. Търсим съмишленик, който ще ... гр. Русе вчера Наблюдавай В Еконт сме убедени, че животът трябва и може да е лесен. Затова и услугите, и продуктите, които пускаме на пазара, подобряват и улесняват живота на над 4 милиона българи. Търсим съмишленик, който ще ни съдейства да се позиционираме смело и в международни пазари. Ще навигира процесите и ще се грижи да даваме същото високо качество както и у нас. Нашият човек:• е отговорен. За него всичко е лично;• е комуникативен. Знае как да комуникира с различни хора и да ги вдъхнови да работят в екип;• е адаптивен. За него всяко предизвикателство е възможност;• е аналитичен. Вижда тенденциите в поведението на клиентите;• е прецизен. Намира иглата във всяка купа сено;• е комбинативен. Умее да играе на няколко шахматни дъски едновременно;• има опит на същата или сходна позиция. Знае откъде да започне;• владее английски. Знае как се пише и произнася Единбург, без да проверява. От него ще очакваме да:• участва активно в разработването на стратегия за навлизането ни на външни пазари• координира и проследява план, задачи и срокове на всички екипи и експерти, включени в проекта• координира работата ни с партньори в други страни• координира маркетинг кампаниите за позициониране на външния пазар• координира интеграцията между системите на Еконт и партньорските компании• анализира тенденциите в поведението на клиентите ни• извежда дефектите при доставките и причините за тях. Ако обичаш да изследваш непознатото и промяната е нещо, което търсиш. Ако искаш да се докоснеш до живота на милиони хора и да оставиш следа, то твоето място е при нас. Добре дошъл.

11.02|09:41

0
ЕКСПЕРТ ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ

ЕКСПЕРТ ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ

bazar.bg

ЕКСПЕРТ ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ Работа › Счетоводители и финансови консултанти Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в бързото кредитиране. Отличителни за нас са – иновативният подход към бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ... гр. София днес Наблюдавай Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в бързото кредитиране. Отличителни за нас са – иновативният подход към бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ниво. Вярваме, че клиента е основата на бизнеса, а служителите ни са ключа към развитието на компанията. Благодарение на тях мечтите в нашата компания се превръщат в проекти, а целите в постижения. Ето и някои постиженията, които постигнахме заедно: • Предоставяме единственото в България одобрение за кредит до 6 мин. • Стартирахме първото в света кандидатстване за кредит през Viber • На 14-то място сме в ТОП 100 на най-добрите работодатели в България за 2021г. С цел разширяване на бизнеса ни, търсим да назначим ЕКСПЕРТ ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ. Основни отговорности: • Осъществява ежедневен контакт по телефона с клиенти на компанията, с цел отпускане на кредит. Събира и анализира декларираната от клиентите информация, извършва оценка на кредитния риск и дава становище за отпускане на кредит. • Администрира и контролира спазването на всички вътрешни и външни регулации в областта – процедури, заповеди, указания, инструкции и др. • Анализира и отчита периодично резултатите от своята дейност и тази на отдела и при необходимост прави предложения за промени; Изисквания за позицията: • Минимум 1 година опит на подобна позиция; • Опит в работа с данни от публични регистри; • Отлични комуникативни умения. Препоръчително е да имате ясна дикция; • Аналитично мислене и способност за взимане на бързи решения; • Умения за спазване на срокове и стриктност при изпълнение на поставените задачи; • Отлична финансова грамотност; • Отлична компютърна грамотност; Ние предлагаме: • Работа в млад и динамичен екип; • Прекрасна атмосфера за работа; • Възможност за развитие; • Корпоративни обучения; • Възнаграждение, на което можеш да влияеш; • Допълнително здравно осигуряване; • Политика за успешно родителство; • Здравословна програма и много други придобивки. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

15.10|14:03

0
PPC експерт с Google Ads опит

PPC експерт с Google Ads опит

www.olx.bg

PPC експерт с Google Ads опит от 2499 лв. до 2500 лв. гр. София, Младост 1А днес Постоянна

08.04|21:14
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата